څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حسن خان فرزند حسین خان عبدلوی شاملو


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
شاملو
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
نگرانی های یک شاعر
سخنرانی احمد شاملو در کنفرانس مشترک دانشگته پرینستون وانجمن قلم امریکا
چهره های نوین زبان
نگرانی یک شاعر
چهره های نوین زبان
دیوه شاعر اندیښنې
ابراهيم در آتش
آهن ها و احساس
آيدا در آينه
آيدا، درخت، خنجر و خاطره
باغ آينه
شكفتن در مه
قطعنامه
ققنوس در باران
كاشفان فروتن شوكران
لحظه ها و هميشه
مرثيه‌هاي خاك
نگراني هاي يك شاعر
هواي تازه
سخنرانی احمد شاملو در دانشگاه پرینستون و انجمن قلم آمریکا
آهن ها و احساس ها
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ بحثی بر نوشتار شعر
☼ مولانا و ایران
☼ تحریف اشعار کلام الغیب خواجه حافظ
☼ صویرِ سیمای كابل، بلخ و قندهار در شعرِ جاپانی تانكا
☼ اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، دوره افشاريه
☼ اسناد و مكاتبات سياسي ايران، از سال 1105 تا 1135 ق.
☼ د پښتنو فوکلوري تاریخ او تاریخي فوکلور
☼ تصوف او عرفان
☼ ابدالیان ( ۴۴۰ - ۱۱۴۴هجری )
☼ سدوزایان ( ۱۱۶۰-۱٢۵٨هجری )
☼ قیام ابداليان درهرات برضد سلطه صفوی ایران
☼ افغانستان و باسوادان بی خبر و عقده ای
☼ تنوع لهجه ها

Last Update: December 27, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us