څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

عزیزالدین پوپلزایی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
وکیلی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
تذکار دیوان همایون اعلی یا وزارت مالیه - 1334 شمسی
تیمور شاه درانی - 1333 شمسی
درة الزمان فی تاریخ شاه زمان - 1337 شمسی
☼ افغان تورکښ زړور وزیر فتح خان
☼ دو بزرگمرد شرکت کننده در مذاکرات استقلال و خاطره­یی از آنان
☼ از ماست که بر ماست
☼ با پیشینه ی کار در امور تخلیه
☼ انجمن تاریخ افغانستان
☼ انکشاف مطابع در دوره امیر حبیب الله خان
☼ تاریخچه مطابع افغانستان

Last Update: February 5, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us