څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

عبدالقدوس عبدالمومن


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
قدسی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
بی سرپرستان
☼ مختصری از زندگینامه و شرح احوال بیدل کابلی
☼ حاجی خیرو و شفیعی کدکنی؟
☼ زبان دری، فارسی قدیم نیست
☼ تر شنی ونی لاندی
☼ اسلام و شمشير ۳
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ میرزا حمید آغاسی
☼ سن حضرت عایشه رض
☼ اسلام و شمشیر ۴۴
☼ اسلام و شمشیر ۴۵
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ بازنگری تاریخ
☼ ادبستان خراسان کهن
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ انسان شناسی و نفس شناسی
☼ در شناخت فردوسی و شاهنامه
☼ قهرمانان گمنام
☼ تداعی تاریخ خیانت ها و جنایت ها
☼ حرام دانستن نوروز حرام است
☼ پټه خزانه
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ شب برات ، نیمه ی شعبان
☼ مستشرقان، دروغگویان بزرگ
☼ افغان شناسی در اشعار دری علامه اقبال لاهوری
☼ در جلد دیگر
☼ تنها صداست که می ماند
☼ سمبول های خرافات جمعی
☼ این را نخوانده بودم
☼ د جنګي جنایتکارانو اتهام نامه
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ انتقاد و حرمت
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ مهد پيدايش و پـرورش زبان دری
☼ دعوت از فساد تنظیمی
☼ بیست و هفت میلیون مخالف
☼ ضرورت رد ادعا های تنظیمی
☼ زیان های اقتصادی طلب از مُرده
☼ مالک بن أنس أصبحِي حِمیرِي مَدَنِي
☼ کتاب های دری افغانی
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ هر دم از این باغ

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us