څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رضا حیدری شاه بیدک


رده بندی ( هنر های زیبا )
شغل : Profession :
عکاس
متولد : Born :
۱۳۶۱--
دایکندی، افغانستان
دین : Religion :
اسلام، .
، 
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari
قوم و قبیله : Tribe & Clan :
هزاره، .
،     منابع :

بیوگرافی استاد رضا حیدری شاه بیدک 1) متولد سال 1361 قریه ی شاه بیدک ولسوالی بندر منطقه ی نیلی ولایت دیکندی. 2) سال 62، مهاجرت به مشهد- ایران. 3) سال های 74 الی 83 در شهر های سمنان و مشهد. 4) فارغ التحصیل انجمن سینمای جوانان سمنان، رشته ی فلم سازی- 1378. 5) دارنده ی رتبه ی دوم جشنواره ی منطقه یی سمنان (بخش مواد مخدر). 6) دارنده ی رتبه ی سوم جشنواره ی منطقه یی سمنان (بخش آزاد). 7) دارنده ی رتبه ی اول مسابقه ی عکس عاشورا- سمنان. 8) دارنده ی رتبه ی اول جشنواره ی محیط زیست (بخش تخریب محیط زیست)- سمنان. 9) دارنده ی رتبه ی سوم مسابقه ی عکس عاشوراییان- شاهرود. 10) دارنده ی رتبه ی سوم مسابقه ی کشوری (بم1:25 کات)- کرمان. 11) دارنده ی رتبه ی دوم مسابقه ی عکس تیاتر– سمنان. 12) دارنده ی رتبه دوم مسابقه ی عکس پناهنده – مشهد. 13) برگزاری یک دوره نمایشگاه انفرادی عکس از زلزله ی بم – سمنان 1382. 14) عکاس فلم سینمایی "راز پرواز" – سمنان. 15) چاپ 7 اثر در کتاب عکس "قلب های خاموش"- مجموعه عکس های برگزیده ی جلوگیری از مصرف مواد مخدر. 16) شرکت در اکسپو و نمایشگاه عکس خیریه ی فتح المبین- مشهد. 17) شرکت در نمایشگاه عکس گروهی "خلوت خیال" حوزه ی هنری- مشهد. 18) شرکت در نمایشگاه عکس گروهی "عطر عاشورا"ی حوزه ی هنری- مشهد. شرکت در نمایشگاه عکس گروهی "یک قرار ساده2"- مشهد. 19) شرکت در نمایشگاه عکس گروهی پُرتره های معاصر خراسان – مشهد. 20) راه یافته به مسابقه ی عکس بین المللی "خیام 2". 21) راه یافته به مسابقه ی عکس بین المللی طنز گابربو و چاپ یک اثر در کتاب "جشنواره ی بلغارستان". 22) مدیر مسوول فصلنامه ی عکس افغانستان. 23) مدیر و موسس گروه عکاسان گلشهر. 24) برگزاری یک دوره ی تربیت استاد برای آموزش عکاسی به کودکان افغان ساکن مشهد. 25) پژوهشگر در موضوع تاریخ عکاسی افغانستان. 26) سخنرانی در پوهنتون تهران پیرامون تاریخ عکاسی. 27) سخنرانی در کانون عکس اصفهان پیرامون تاریخ عکاسی. 28) سخنرانی در مجتمع عکس حوزه ی هنری خراسان رضوی پیرامون تاریخ عکاسی. 29) سخنرانی در نشست عکاسی سمنان پیرامون تاریخ عکاسی. 30) حکم چندین مسابقه و جشنواره ی عکس.

مواد مرتبط
رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک رضا حیدری شاه بیدک

Last Update: March 17, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us