څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اوحدالدين انوری ابیوردی


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
ازبکستان، مهنه    منابع :

انورى ابيوردى, اوحدالدين, محمد بن على. (و ف ح 585ق), دانشمند, منجم وشاعر, متخلص به انورى در مهنه از توابع ابيورد متولد شد. در فلسفه, رياضيات, نجوم, هيئت, علوم معقول و منقول و شاعرى دست داشت. از جوانى شعر مى گفت و ابتدا خاورى تخلص مى كرد اما, بعد تخلص خود را به انورى تغيير داد. وى جوانى خود را در بلخ گذراند و سفرهاى به سرخس, مرو, خوارزم, اطراف دشت خاوران و عراق كرد. انورى از مداحان سلطان سنجر سلجوقى بود و پس از آنكه استخراج نجومى او در خصوص اجتماع سيارات هفتگانه در برج ميزان و بروز طوفان به خطا رفت از ترس سلطان سنجر به بلخ فرار كرد. او عاقبت به مجدالدين ابوالحسن عمرانى از بزرگان خراسان و قاضى حميدالدين صاحب «مقامات حميدى» پناه برد . انورى از كسانى است كه در تغيير سبك دری نقش عمده‌اى ايفا نموده است اشعار وى پر از اصطلاحات و اشارات به مسایل علمى دقيق و حكمت است و به همين جهت سه شرح بر بعضى اشعار او نوشته‌اند. يكى شرح داوود بن محمد علوىشاديابادى, شرح ابوالحسن فراهانى حسينى و ديگر شرح عبدالرزاق دنبلى. انورى را در شعر پرورش دهنده سبك ابوالفرج رونى دانسته‌اند. وى در مدح و هجو مهارت داشته است. او در بلخ در گذشت و در جنب مزار سلطان احمد خضرويه مدفون گرديد. آثار: - «ديوان» اشعار, مشتمل بر چهارده هزار و هفتصد و چند بيت؛ «البشارات فى شرح‌الاشارات» و رساله‌‌اى در عروض وقوافى.

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی اوحدالدين انوری ابیوردی

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us