څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پرتو نادری


رده بندی ( ادبیات )
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری پرتو نادری ☼ شمس تبریزی و مولانا بلخ
☼ در شناخت فردوسی و شاهنامه
☼ پاتک
☼ به یادِ احمدشاه ازهر فیض‌یار
☼ تریبون آلوده گی صوتی
☼ مثنوی معنوی باید از نشانی زبان دری ثبت یونسکو شود

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us