څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمويد بلخی


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
افغانستان، بلخ    منابع :

در بلخ متولد شد و در زمان "سامانیان" می زیست از احوال او آگاهی كاملی در دست نیست. وی نخستین كسی است كه "یوسف و زلیخا" را به نظم كشید. از میان شاهنامه ‌های منثور دری از همه قدیم تر و مهم تر "شاهنامه ابوالمؤید بلخی" است كه آن را "شاهنامه بزرگ" و "شاهنامه مؤیدی" هم مى گفته‌‌اند. آثار: - عجائب‌‌البلدان. - گرشاسپ نامه یا گرشاسپ.

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ابوالمويد بلخی ☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری

Last Update: October 24, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us