څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پرویز آرزو


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
افغانستان،     منابع :

۱۳۵۷ ش - ، کابل. پدر و مادرش از هرات هستند. در کودکی به سبب جنگ خانگی در افغانستان، با خانواده اش به ایران کوچید. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد به پایان رساند. در ۱۳۷۵ش درفاکولته ای حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به تحصیل پرداخت. از هشت سالگی به سرودن شعر روی آورد. نخستین مجموعهً شعرش به نام ( آوار آئینه ) در ایران به چاپ رسید است (مشهد، ۲۳۷۶ش). اثر دیگر وی داستان منظوم (یاسر و ملالی) است که در قالب مثنوی سروده شده است. منابع: آوار آئینه، مقدمهً واصف باختری

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو پرویز آرزو خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us