څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اشرف افغان


رده بندی ( سیاست )
متولد : Born :
افغانستان،     منابع :


English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان اشرف افغان بر تختگاهٔ اصفهان
اشرف افغان برتخگاه اصفهان
☼ افغان شاه محمود - د اصفهان بریمن
☼ ...چگونه شاه اشرف افغان از تقسیم ایران میان روسیه تزاری و ترکیه
☼ نقد بر نوشتهٔ دوکتور نوراحمد خالدی
☼ اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، دوره افشاريه
☼ اسناد و مكاتبات سياسي ايران، از سال 1105 تا 1135 ق.
☼ نگاهی به دوران کوتاه سلطنت شاه اشرف هوتک
☼ آیا «اوغان» معادل «افغان» نیست؟
☼ اسناد قیام محمدخان بلوچ برضد نادرافشار
☼ طغيان شاه محمود افغان و فروپاشى دولت صفوى ايران

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us