څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالفرج مسعود


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
رونی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
ابوالفرج مسعود ابوالفرج مسعود ابوالفرج مسعود کتابشناسی عالم جلیل افغانستان
دالبیرونی کتاب ښود
تمهید المستقر لتحقیق معنی المر
رساله فی استخراج الاوتار فی الدائره
الکترونیک بسیار ساده است
مقدمه ای بر معانی و مبانی ادبیات غیرجد
☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ بیدل و تلاش دیدار
☼ شيون کابلی
☼ پروفیسور محمد میمنگی ، نقاشی از دیار ظهیر فاریابی
☼ حاجی خیرو و جن کلان کار
☼ مهاجرت به ایران وپیامد های ان
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ زبان دری، فارسی قدیم نیست
☼ فدائی خدا
☼ گفتار بلخ در کلیات شمس ۳
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۲
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ تئوری تکامل ۴
☼ بن بست مولکولی تئوری تکامل
☼ پرده اسرار مادّه
☼ د تاریخ ګردجه پاڼه
☼ تاریخ اقتصاد
☼ اسلام و شمشیر ۳۶
☼ اسلام و شمشیر ۳۸
☼ اسلام و شمشیر ۵۴
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ نخستين حملات اعراب بر افغانستان ونخستين واکنشهای مردم
☼ بازنگری تاریخ
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۳
☼ پر لوړو غرو
☼ به نام او
☼ نیایش
☼ مسافر نیسان
☼ د تاریخ ګردجه پاڼه
☼ دری نگاران هند
☼ کنفرانس های دوکتور کمال سید
☼ نا اهله
☼ زبان دری ازگفتار تا نوشتار
☼ خسته ، هسته ، استه
☼ چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۴
☼ جبال الافغانيه، کشور افغان، روه، پښتونخوا
☼ دُر درّی
☼ تبریکی سال نو
☼ دری یا به اصطلاح فارسی، زبان مادری چه کسی
☼ هزار سال نام دری
☼ وقتی می گویند «پشتو نمی دانیم!»، دروغ می گویند
☼ فاجعه ی تذکره ی بدون کلمه ی مقدس افغان
☼ می و معشوق
☼ فرهنگ انتقاد
☼ از ترویج فرهنگ ابتذال تا صدور اوامر
☼ افغانیست ها را تشویق، حمایت و کمک کنید
☼ در انتظار چه استید؟
☼ شرم آور است
☼ مجبور نیستید
☼ عوالم درونی
☼ مرد چُست و کار های سُست
☼ جنایاتی که فراموش کرده ایم
☼ تاملی در بنیان جعلیات
☼ تبصره ی واشنگتن پُست، خلاف معمول بود
☼ نگاهي ديگر به تذكره‌-نويسي دری در هند
☼ رئالیسم
☼ سورئالیسم
☼ فوتوریسم
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ ادبستان خراسان کهن
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ هجوم خزنده لغات وکلمات ایرانی در زبان دری ؟
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ زهر لحظه های تلخ تنهايی
☼ انسان شناسی و نفس شناسی
☼ زبان دری
☼ از این (پشتوستیزی) بدتر نمی شود
☼ نقد بر نقد پټه خزانه
☼ فقر فرهنگی
☼ سرخورده و سرافگنده
☼ چوب بازی و (اتن) رقص ملی افغانستان
☼ تخت دهلی را فراموش می کنم
☼ انحصارگرایان در حصار دشواری
☼ تا حصار پنتاگون
☼ در حاشیه ی توهین به کرزی
☼ د هندوستان لوديان
☼ آرامگاه شریف خان
☼ ابوحنیفه نعمان بن ثابت کابلی ( امام اعظم )
☼ صویرِ سیمای كابل، بلخ و قندهار در شعرِ جاپانی تانكا
☼ عاقبت شمس در روایات شفاهی
☼ اگر جهانیان شکست بخورند
☼ زنی که از آسمان افتاد
☼ هشت ثور، شرم آور است
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ دنیای سرچپه
☼ شب برات ، نیمه ی شعبان
☼ نباید های سیاست گذاری جدید امریکا در افغانستان
☼ نام دری در نشرات قدیمی افغانی
☼ همه می نالند
☼ پروسه ی صلح را مسخره نکنید
☼ ابتذال سیاست ها
☼ مسألۀ دیورند
☼ تناسب سیاسی و تفاوت مذهبی
☼ جایگاه زن در ادبیات دری افغانستان
☼ احصائیه ی نفوس سیاسی؟!
☼ کم بده – زیاد بگیر!
☼ مفهوم جامع هویت ملی
☼ خطوط راست در مخطوطات کج
☼ آشنای محبوب مردم
☼ نیمچه ملا، کفر می گوید
☼ خودمختاری تنظیمی
☼ دروغی که بزرگ شد
☼ افغان ها به روایت اهل سنت ایران
☼ انبوه افراد مسلح
☼ از اول معلوم بود
☼ در جلد دیگر
☼ د ښاغلي مصطفی عمرزي د لیکنو په اړه څو کرښې
☼ پُشت نقاب
☼ سوء استفاده به این سطح
☼ مفهوم «سرزمینی» افغانستان بزرگ
☼ نمی گیریم
☼ داکتر عبدالله در تنگنای خیر و شر
☼ بیگانه، تعیین تکلیف می کند
☼ رقابت های نارسا
☼ ارزش واکنش به موقع
☼ روی سیاه این شاعر
☼ جنون خشونت
☼ دست دراز می شکند
☼ بالاخره افشاء شد
☼ اثرات شوخ غریزه
☼ شاعر و شعر مهجور
☼ کودکستان سیاسی
☼ در سرزمین دور
☼ تولدی دیگر
☼ درمسال له خټې
☼ خصوصیات پدیده های هنری افغانستان
☼ از ماست که بر ماست
☼ پایان مخالفت های بی شرمانه
☼ ادبیات شر و فساد، ترس ندارد
☼ چگونه کشورما افغانستان نام گرفت؟
☼ دا بله خوشحالی
☼ دورنمای تحریک تحفظ پشتون
☼ فاصله تا دوزخ
☼ قتل میر اکبر خیبر
☼ شبکه ی ریشخند
☼ نماینده گان فساد تاریخی
☼ جمعیت ناچیز
☼ هیاهوی بی جا
☼ ندای افغانان
☼ از چه می ترسند
☼ بسیار تعجب نکنید
☼ مخالفان، تنها می مانند
☼ آخوند ها، بازنده اند
☼ تنگنای طرح های عدالت اجتماعی
☼ ضعف های رسانه یی
☼ سیر افغانستان
☼ در حاشیۀ یک تقریظ
☼ دموكراسی قبیلوی
☼ نگرشی درتفکر دینی
☼ انجماد فکر
☼ چند خط سرخ در ننگرهار
☼ فرزند کوهسار
☼ شعوبیه؛ فاجعه ی تاریخی
☼ اعتراف دشمنان
☼ عمد ساده سازی
☼ مسوولان وابسته
☼ درمان جان
☼ اندرون بیرونی
☼ افغانستان در انقطاع انزوا
☼ د جنګي جنایتکارانو اتهام نامه
☼ روایت آغاز کشتار
☼ نهال شکسته
☼ آیا شاه شوهر داشت
☼ با چهار میلیارد دالر
☼ فارسی زبان؛ تابوی شکسته
☼ ملت افغانستان يا افغان
☼ جوانان افغان و عوامل بیرونی
☼ مثل این که بر هیچ دل بسته ایم
☼ سیاست های تنویر پشتونخوا
☼ دیگر ستیزی در بینشِ «تاجیک زده‌گی»
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ هجوم خزنده لغات وکلمات ایرانی در زبان دری ؟
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ مهد پيدايش و پـرورش زبان دری
☼ مکتب های ادبی
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ نگاهی دیگر به تذكره‌نویسی فارسی در هند
☼ زندگی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله
☼ پُشت کردن به تعهدات کاری و اخلاقی
☼ بر ما مبارکباد
☼ باستانگرايي، حربه ي ستيز
☼ پایه های لرزان
☼ در پاسخ به ناهنجار نقد
☼ موضع سخیف
☼ استاد پیر زاده هروی
☼ استاد محمد سعید مشعل
☼ استاد محمد علی عطار هروی
☼ نگاهی به نقش تاجيكستان در تاريخ تمدن ايران
☼ فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام است؟
☼ مبادی انسانشناسی یا انتروپولوژی Anthropologie
☼ محوطه ی سیاه
☼ یک راه حل انتخاباتی
☼ تراژیدی سقوط امانی
☼ ارزش حضور سیاسی
☼ آسیب های جداسازی سیاسی
☼ ضرورت اعتمادسازی درونی
☼ گذشته ی ناتمام
☼ تذکر الانقلاب
☼ جمع در جمع چیست ؟
☼ سنگ و کلوخ
☼ تبلیغات مجوسی
☼ جهالت پیشه
☼ استاد جلیل زلاند (ځلاند) و نقش او در موسیقی افغانستان
☼ مثال های خیلی خوب
☼ مدیون و مقروض
☼ تاثیر هجرت بر ادبیات مهاجر
☼ زنده گی ادبی
☼ انتقاد ناقص
☼ دیپارتمنت دری را ایجاد و پشتو را ارتقا میدهند
☼ نگاهی بر تاریخچه خوشـنویسی در افغانسـتان
☼ مخابرات در افغانستان
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ باغ و بوستان های کابل قدیم
☼ هویت گمشدهٔ ما
☼ منطق مجوس
☼ آرمان شهر کاذب
☼ هر دم از این باغ
☼ عجب و رجب
☼ با استعانت از بیگانه
☼ منابع طبیعی افغانستان
☼ مود و فیشن

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us