څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دین محمد سعید احمد


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
جاوید
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
دین محمد سعید احمد دین محمد سعید احمد دین محمد سعید احمد دین محمد سعید احمد دین محمد سعید احمد دین محمد سعید احمد دین محمد سعید احمد دین محمد سعید احمد دین محمد سعید احمد انسانشناسی و خودشناسی
عملی کلنیکي لارښوونې
نگاهی به اشعار دری خوشحال خان ختک
تاریخ ادبیات دری در قرن چهارم و نیمه ی اول قرن پنجم
حقوق بشر در عصر پسامدرن
☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ غلام احمد نوید
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ ریگ روان
☼ تر شنی ونی لاندی
☼ اسلام و شمشير ۱۲
☼ گفتار بلخ در کلیات شمس ۳
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ هویت
☼ شخص علیمردان کی بود؟
☼ اسلام و شمشير ۳۱
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( بر ِ یار اگر پیام ِ دل ِ تنگ می فرستم)ا
☼ اسلام و شمشیر ۳۸
☼ اسلام و شمشیر ۵۲
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ نیایش
☼ مسافر نیسان
☼ دری نگاران هند
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ دیوارهای شهر کابل
☼ آدم خان و درخانی
☼ اژدهای سنگی
☼ داستان سید سلطان‌ احمد کبیر
☼ عاشقان و عارفان (ع) یا داستان دو برادر
☼ شاه دوشمشیره (ع)
☼ خوشکیار و شاه ترین
☼ شاه و عروس
☼ افسانه بابه خارکش
☼ بی‌بی مهرو
☼ زیارت چهل دختران
☼ اژدهای چرخ لوگر
☼ زیارت ریگ ‌روان
☼ نسیم پروان
☼ زمر گبر
☼ فتح‌ خان بړيڅ
☼ دریاچه صابری
☼ افسانه ماه سه شبه
☼ داستان بگرام
☼ چهل تن پاک
☼ دختر امپراطور چین
☼ شراب‌شاه
☼ دریاچه‌های بامیان
☼ رستم و سهراب
☼ کوه دیکچه
☼ معنای برخی از لغات
☼ مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ استوره بودن شهنامه
☼ سترټولواک ، افغان ملي قاید اعلیحضرت احمد شاه بابا
☼ زردشتیان نوین افغانستان
☼ خراسان دیروز، افغانستان امروز ؛ گهوارۀ زبان فارسی دری
☼ زبان دری
☼ پیشینه تاریخی زبان
☼ انحصارگرایان در حصار دشواری
☼ پیمان ایران با انگلیس
☼ پوهاند استاد غلام جیلانی عارض
☼ حولی ، حویلی و حوالی
☼ دو بزرگمرد شرکت کننده در مذاکرات استقلال و خاطره­یی از آنان
☼ عایشه درانی
☼ ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست
☼ کریم روهینا
☼ سرزمین شُهدا
☼ مرحوم استاد امیرمحمد
☼ ابتذال سیاست ها
☼ عاشورا در تضاد و در تناقض
☼ سرمایه ی فرهنگی سال ها زحمت
☼ دوبیتی های بیادِ کابل !
☼ تنها صداست که می ماند
☼ تولدی دیگر
☼ اله غن/ Alag`an
☼ سلام ای وطن
☼ عوامل بازدارندۀ دموكراسی در افغانستان
☼ تمدن سقوی
☼ آخوند فارس و جواب های داکتر زرشناس
☼ ویاړلي
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ زندگی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله
☼ کودکستان دولتی
☼ استاد قاسم
☼ پشتون های هوتکی
☼ ریش های روحانی
☼ ناگزیری های ارائه ی پاسخ
☼ دیپارتمنت دری را ایجاد و پشتو را ارتقا میدهند
☼ سوزمه قلعه
☼ استاد احمد علی کهزاد نویسنده، محقق و باستان شناس افغان
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ از رادیو کابل تا رادیو افغانستان، صدایی ۸۵ ساله
☼ روند تشکل قوم تازیک، تاژیک، تاجیک

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us