څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حمیدالله فرزند حمایت الله کشمیری


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
حمید کشمیری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
اکبرنامه
اکبر نامه
اکبر نامه
☼ میړنئ وزیر محمداکبرخان
☼ افغان تورکښ زړور وزیر فتح خان
☼ انجمن تاریخ افغانستان
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)

Last Update: December 27, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us