څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رتن چند کپور قندهاری


رده بندی ( موسیقی )
متولد : Born :
افغانستان،     منابع :

ماستر رتن چند کپور قندهاری درسال 1934 هجری خورشیدی در ناحیه بازار شکار پور قندهار چشم به دنیا گشود. پیش از شمولیت به دبستان، در خانواده زبان هندی و پنجابی را آموخت. چهارده سال در دبستان رسمی هندوان قندهار به نام «لیسهء عالی نرشنگ قندهار» که در دورهً امانی تأسیس شده بود، درس خواند، که افزوان بر سایر مضامین آن وقت؛ زبان هندی، پنجابی و علوم دینی هندوان نیز در آن تدریس می شد. جناب رتن چند، جهت کسب آموزش موسیقی نزد شادروان استاد شیدا گور ماند و هم از تجارب و اندوخته های شادروان امیرچند سونی که از هنرمندان قندهار بود، بهره مند گردید. آنگاه که کابل نازنین را مسکن پذیرفت، در مکتب آسمایی به صفت آموزگار زبان هندی، پنجابی و دانایی مذهبی شامل کار شد. انسان است متواضع و فروتن، پر از نزاکت های هنر موسیقی و نوای شاعرانه. در کنار زبان های ملی فارسی و پشتو، به زبان های هندی و پنجابی، زیبا و دل انگیز می نویسد و می سراید. به گونه ای میلونها افغانِ مسلمان، هندو و سکهـ او نیز غریبهء در غربت بوده و در شهر هامبورگ المان، نغمه سرای مهجور باغ های کابل و قندهار است. چهار آهنگ، ازین بزرگوار وارسته، برای شما فرزانه گان صاحبدل اینجا مانده ام تا نیکو باشد و نظر آید. منبع: کابل ناط

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری رتن چند کپور قندهاری

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us