څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالقاسم حسن عنصری بلخی


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
افغانستان،     منابع :

ابوالقاسم حسن عنصری بلخی (وفات سال ۴۳۱ هجری قمری)، فرزند احمد، از شعرای دری ‌سرا بود. عنصری در سالهای پایانی نیمه نخست سده چهارم هجری در بلخ به دنیا آمد و پس از تحصیلات ابتدایی به کار بازرگانی اشتغال یافت. عنصری در کار تجارت چندان موفق نشد و در یکی از سفرها اموالش توسط راهزنان غارت شد؛ پس به ناچار باز به فکر تحصیل افتاد. عنصری توسط یکی از برادران سلطان محمود به دربار غزنویان راه یافت و پس از گذشت زمان کوتاهی عنوان ملک‌الشعرایی دربار را از آن خود کرد و در رأس حدود چهارصد نفر از سخنوران و شاعران قرار گرفت. عنصری در دربار محمود چنان ثروتی جمع کرد که زبانزد شعرای بعدی گشت، چنانچه خاقانی شروانی در این باره گفته‌ است: «شنیدم که از نقره زد دیگدان / ز زر ساخت آلات خوان عنصری». می‌گویند که دیوان شعر عنصری مشتمل بر سی هزار بیت بوده است، که در اثر گذشت زمان از بین رفته است، ولی آثار پراکنده بسیاری از انواع شعر دری از وی بجای مانده و در دست است. اثرها مثنوی عین‌الحیات و شادبهر(از میان رفته) مثنوی وامق و عذرا (از میان رفته) مثنوی سرخ‌بت و خنگ‌بت (از میان رفته)

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی ابوالقاسم حسن عنصری بلخی

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us