څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

احمد جاوید


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
احمد جاوید
Ahmad Jawed
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :

اسم : احمد جاويد، مدت ٣٥ سال قبل ، از دوران طفلي از وطن محاجر شده و به جرمني زندگي ميكنم.. با خانم و دخترم (١٢) ساله يك زندگي ساده و بي الايش دارم. از دوران طفوليت علاقه زياد به سپورت تكواندو داشتم كه با گرفتن كمربند سياه درجه ٣ ، تا امروز مصروف اين سپورت و هم تدريس ان ميباشم.. علاقه بينهايت خاص به هنر موسيقي هم داشتم كه با تاسف برايم در دوران طفوليت امكاناتش نبود.. اما به بعد ازاينكه كمي در زندگي ،خودكفا شدم، شروع كردم به نواختن گيتار كه كورس ها و مدارس خوبي را به پايان رسانيده و امروز هم براي أطفال كه قدرت پرداخت پولش را ندارند، بطور مجاني تدريس ميدهم .. مدت ١٥ سال قبل شروع به اوازخواني به لسان الماني كرده و تا امروز در يك گروپ الماني مشغول برنامه ها هستم و اهنگ هايم به اين لسان هم زياد در صفحه هاي اينترنت ديده ميشود... با وجود دوربودن از وطن ، چون عشق خاص به موسيقي افغاني هم داشته و دارم، مدت چند سال قبل هم سبك هاي افغاني را بطور فني نزد استاد هاي هندي اموختم.. نظر به اينكه دست رسي با ارمونيوم و طبله داشتم، برايم اين راه هم زياد مشكل نبود ، با وجود اينكه اين راه هرگز خاتمه اموختن را ندارد.. در هشت سال اخير موفق شدم كه با كمك تيم هاي غربي و مخصوصاً دوست و هنرمند بسيار خوبم Peter Maffay كه يك هنرمند پرنام و برجسته اروپاه است. داراي ١٢ كليپ رسمي شوم، كه در ان پروژه هاي جالب با هنرمندان خوب كه يكجا اواز خوانديم مانند: Peter Maffay Shabna Mehryar Jawid Sharif Mahbobullah mahboob Elias Shahna همه اين اهنگ ها و ويديو ها پروژه ها، فكرها از بنده ميباشد .. بنده يك ارتباط و اعتماد قلبي و بي الايش با تمام تلويزيون ها دارد و هميش اهنگ هايم بدون قيد و شرط به نشر ميرسد ..

مواد مرتبط
احمد جاوید احمد جاوید نگاهی به اشعار دری خوشحال خان ختک
تاریخ ادبیات دری در قرن چهارم و نیمه ی اول قرن پنجم
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ دیوارهای شهر کابل
☼ آدم خان و درخانی
☼ اژدهای سنگی
☼ داستان سید سلطان‌ احمد کبیر
☼ عاشقان و عارفان (ع) یا داستان دو برادر
☼ شاه دوشمشیره (ع)
☼ خوشکیار و شاه ترین
☼ شاه و عروس
☼ افسانه بابه خارکش
☼ بی‌بی مهرو
☼ زیارت چهل دختران
☼ اژدهای چرخ لوگر
☼ زیارت ریگ ‌روان
☼ نسیم پروان
☼ زمر گبر
☼ فتح‌ خان بړيڅ
☼ دریاچه صابری
☼ افسانه ماه سه شبه
☼ داستان بگرام
☼ چهل تن پاک
☼ دختر امپراطور چین
☼ شراب‌شاه
☼ دریاچه‌های بامیان
☼ رستم و سهراب
☼ کوه دیکچه
☼ معنای برخی از لغات
☼ مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ اله غن/ Alag`an
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ زندگی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله
☼ پشتون های هوتکی
☼ سوزمه قلعه
☼ استاد احمد علی کهزاد نویسنده، محقق و باستان شناس افغان
☼ از رادیو کابل تا رادیو افغانستان، صدایی ۸۵ ساله

Last Update: August 29, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us