څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

محمد امان


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
وارسته
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
محمد امان ☼ بازنگری تاریخ
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ مضارع
☼ انسان شناسی و نفس شناسی
☼ عاقبت شمس در روایات شفاهی
☼ افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
☼ عقاب نابینا
☼ پروژه نشر افکار و آثار صلاح الدین سلجوقی
☼ نگرشی درتفکر دینی
☼ غلط مشهور
☼ در اوجش فنا شد
☼ انکشاف مطابع در دوره امیر حبیب الله خان
☼ زبان دری

Last Update: February 5, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us