څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حسین انوش حسین


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
انوش
Hosain Anosh
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
حسین انوش حسین سرود آتشکدهٔ کرکوی
خسرو انوشه روان دادګر
هزار سال دروغ در تاریخ سراسر دروغ و افسانه کوروش و انوشیروان ستمگر بود
☼ زبان دری، فارسی قدیم نیست
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۲
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ تأثیر زبان و ادبیات دری بر زبان و ادبیات عربی
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ نخستين حملات اعراب بر افغانستان ونخستين واکنشهای مردم
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ زبان دری ازگفتار تا نوشتار
☼ زدن به معنای مشتاقانه خوردن
☼ لرغونی هلمند - ۷ – برخه ، اثور يان په هلمند کي
☼ دپښتولیکنه به معیاري سي
☼ سترټولواک ، افغان ملي قاید اعلیحضرت احمد شاه بابا
☼ اعليحضرت شاه امان الله غازي
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان دری
☼ ازدواج محارم در میان زرتشتیان
☼ افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
☼ جایگاه زن در ادبیات دری افغانستان
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، دوره افشاريه
☼ اسناد و مكاتبات سياسي ايران، از سال 1105 تا 1135 ق.
☼ روابط متقابل ميان زبانهای آریائی
☼ نگاهی به نقش تاجيكستان در تاريخ تمدن ايران
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ محمد، قرآن، اسلام و مسلمانان در «حدیث دیگران»؛ گزارش یوحنا دمشقی
☼ فیـض مـحمد کاتب هـزاره
☼ هپتالیان
☼ خوارزمشاهیان
☼ معنای لغوی کورش
☼ قیام ابداليان درهرات برضد سلطه صفوی ایران
☼ اتنو گرافی بلوچ های سیستان

Last Update: March 10, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us