څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آخندزاده حبیب الله


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
قندهاری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari
قوم و قبیله : Tribe & Clan :
موسی خیل    منابع :


مواد مرتبط
آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله تعلیمنامهء پیاده - 1331 قمری
تقویم سنهء یونت زائیل - 1324 قمری / 1906 عیسایی
عنوان اساسی دنیات
کلستان دیوان فارسی
گزیده اشعار محمد حسین طالب قندهاری
محقق قندهاری
مکتوبات حاجی دوست محمد قندهاری
طرز جديد تعليم ابتدائيه
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۱
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ ارگ
☼ تاراج تاریخ
☼ گونه های « ی » در زبان گفتاری ونوشتاری
☼ صفت
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ ارگ کابل اقامت گاه فرمان روایان افغانستان
☼ نگرشی درتفکر دینی
☼ استاد قاسم
☼ استاد خلیلی چرا کتاب«عیاری از خراسان» را نوشت؟
☼ حکم تکفیر بر فولاد
☼ غلام محمد غبار مورخ افغان
☼ چرا کوچه‌ ئی در سنگاپور، قندهار نامیده میشود؟
☼ تاریخچه مطابع افغانستان
☼ حاجی غلام سرور متخلص به دهقان کابلی
☼ سلطۀ بیگانگان هخامنشی
☼ تیموریان هرات (۷۷۱- تا حدود ۹۲۰)
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ ابدالیان ( ۴۴۰ - ۱۱۴۴هجری )
☼ هوتکیان (۱۱٢۰-۱۱۵۰هجری)
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی وفرازهایی از نوشته های انجنیر معروفی
☼ اسناد قیام محمدخان بلوچ برضد نادرافشار
☼ علامه محمود طرزی ونقش او در جنبش مشروطیت واستقلال افغان
☼ نگاهی به بُـعد فرهنگی سرداران قندهاری
☼ وجه تسمیه خراسان
☼ نبوغ نظامی ودرایت سیاسی احمدشاه بابا

Last Update: December 27, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us