څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خلیل الله خلیلی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
استاد خلیلی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی
رباعیات خلیل الله خلیلی
دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی
مجموعهٔ اشعار استاد خلیلی
از سجاده تا شمشیر
☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ میر عبدالقادر ابهر، شاعری از دامنه های هندوکش
☼ شيون کابلی
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ شـبی که حنجرهء سـحر آفـرینی بینوا گشـت
☼ تبصره ی واشنگتن پُست، خلاف معمول بود
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ زبان دری
☼ شاه دو شمشیره
☼ کابل شهری که آب خورده از خون!
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ هزیانات خلیل الله خلیلی و تجاوز به تاریخ
☼ نیمچه ملا، کفر می گوید
☼ یوسف آیینه
☼ خاطرات استاد خلیلی
☼ دری، نامِ جهان شمول برای افغانان
☼ استاد فقیر فروزی
☼ مهاجرین و ناقلین بخارا
☼ شاه و شاعران
☼ تنها صداست که می ماند
☼ جمعیت ناچیز
☼ آیا شاه شوهر داشت
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ زندگی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله
☼ تراژیدی سقوط امانی
☼ پیشه ی مداحی
☼ استاد خلیلی چرا کتاب«عیاری از خراسان» را نوشت؟
☼ از رادیو کابل تا رادیو افغانستان، صدایی ۸۵ ساله
☼ انکشاف مطابع در دوره امیر حبیب الله خان
☼ کارهای قابل تقبیح استاد خلیلی در حق مادر وطن
☼ حماسه ی رادمردان نامعلوم
☼ دورنمای افغانستان در بینش سالار افغان

Last Update: October 28, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us