څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خلیل الله خلیلی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
استاد خلیلی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی
رباعیات خلیل الله خلیلی
دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی
مجموعهٔ اشعار استاد خلیلی
از سجاده تا شمشیر
المجاهدون المعارک تتفجر فی جاجی
نخستین ترور سیاسی
غوث الاعظم
رباعیات خلیل الله خلیلی
حکیم ابوالمجد مجدودسنائی
از سجاده تا شمشیر
سرود خون
ماتم سرا
از بلخ تا قونیه
درسایه های خیبر
چند قطره اشک بیاد مرحوم استاد خلیلی
اشک ها و خون ها
لوی پیر غوث الاعظم
زمرد خونین
به یاد سخن آفرین و سخنور سترګ استاد خلیلی
احوال و آثارحکیم سنایی
به عنوان همایونی اعلیحضرت نادرشاه غازی
نی نامه
گزیده اشعار خلیل الله خلیلی
رباعیات استاد خلیلی
المجاهدون
یمگان
مجموعه اشعار خلیل الله خلیلی
سیمای استاد خلیلی در آیینه اشعارش
استاد خلیلی و شیون کابلی
از سجاده تا شمشیر
آرامگاه بابر
حکیم ابوالمجد مجدود سنایی
حکیم ابوالمجد مجدود سنایی
زمرد خونین
یمگان
مجموعه اشعار خلیل الله خلیلی
سیمای استاد خلیلی در آیٔینه ٔاشعارش
غوث الاعظم
☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ میر عبدالقادر ابهر، شاعری از دامنه های هندوکش
☼ شيون کابلی
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ شـبی که حنجرهء سـحر آفـرینی بینوا گشـت
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ زبان دری
☼ شاه دو شمشیره
☼ کابل شهری که آب خورده از خون!
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ هزیانات خلیل الله خلیلی و تجاوز به تاریخ
☼ یوسف آیینه
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ زندگی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله
☼ استاد خلیلی چرا کتاب«عیاری از خراسان» را نوشت؟
☼ از رادیو کابل تا رادیو افغانستان، صدایی ۸۵ ساله
☼ انکشاف مطابع در دوره امیر حبیب الله خان
☼ کارهای قابل تقبیح استاد خلیلی در حق مادر وطن
☼ حاجی غلام سرور متخلص به دهقان کابلی
☼ محمد رحيم ضيائى متخلص به شيون کابلى
☼ سلیمان لایق، یو مداح او د وخت شاعر ؤ !
☼ علامه محمود طرزی ونقش او در جنبش مشروطیت واستقلال افغان

Last Update: October 28, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us