څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خواجه محمد حافظ


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
هروی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
خواجه محمد حافظ خواجه محمد حافظ خواجه محمد حافظ خواجه محمد حافظ خواجه محمد حافظ در سوگ سپیداران
دو کلمه هروی
ققنوس
تاریخچهء مزار شریف
مقامات شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی
نهصدمین سال وفات خواجه عبدالله انصاری هروی
زنده گی خواجه عبدالله انصاری هروی
شرح حال و زنده گی و مناظرات امام فخرالدین رازی
سر رشته طریقه خواجگان
انجمن محجوبه هروی
د پښتو نثر ارتقا
امیرحسین غوری هروی
گفتار در سرگذشت آثار و افکار خواجه عبدالله انصاری هروی
د قلم سفر
سیاه موی
محجوبه هروی بمناسبت روز مادر
شاعران سنگر
اخبار آل برمک
راهنمای تاریخ افغانستان مشتمل بر ذکر و شرح (۷۶۵) جلد کتاب چاپی و خطی
زندگی خواجه انصاری هروی
سیاه موی
اخبار آل برمک منسوبه محمد بن حسین بن عمر هروی
ملوک کرت با افسانه هنری
تاریخ و زبان دری در افغانستان
ملوک کرت
تاریخ نامه هرات
محجوبه هروی
د شوری هنداره
دیوان اشعار محجوبه هروی
تاریخچه مزار شریف
د شوری هنداره
طبیعی علوم
رساله های خط مجنون رفیقی هروی
رساله های خطی مجنون رفیقی هروی
مناجات
دشوری هنداره دوهم ټوک
فخری هروی
خواند میر مورخ هروی
د لمانځه په قعدو کی د شهادت په ګوته اشاره
‫تفسیر انوار القرآن‬ جلد دوم
میانهروی در دعوت
رهنمای تاریخ افغانستان / شرح 765 کتاب مختلف - جلد دوم
کوته بینی و زیادهروی دربارۀ علی
محبوبه هروی
اخبار آل برمک
دو کلمۀ هروی
فیض الباری شرح مختصر صحییح البخاری ( جلد پنجم )
محجوبه هروی
محجوبه هروی
یاد داشت های من
ققنوس
کتاب دو کلمهٔ هروی
دیوان ارزقی هروی
دیوان فخری هروی
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ فکری سلجوقی
☼ اگر افغانستان نمی بود چه می بود
☼ میر عبدالقادر ابهر، شاعری از دامنه های هندوکش
☼ شيون کابلی
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ برقع یا چادری
☼ سفر به هندوکش،بهشت افغانستان
☼ یادداشتی در طب قدیم
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۱
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۵
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۲
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ از هرات تا ارومچی
☼ تئوری تکامل ۴
☼ سن حضرت عایشه رض
☼ بازنگری تاریخ
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ واژۀ افغان
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ ملا محمد جان
☼ میرویس خان هوتک، جورج واشنگتن افغانستان مدرن
☼ گشتاسپ نامه
☼ جبال الافغانيه، کشور افغان، روه، پښتونخوا
☼ پښتون-افغان:تاريخی سابقه اوريښه
☼ موسیقی کسب بی سرمایه
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان دری
☼ فارسی دری
☼ نعمان بن ثابت کابلی
☼ حایل وهایل
☼ عاقبت شمس در روایات شفاهی
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۲
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۱
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ ضرب کلیم
☼ جایگاه زن در ادبیات دری افغانستان
☼ پارس تاریخی و سرزمینی
☼ اهمیت لاجورد درآثار هنری قدیم جهان و افغانستان
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ اسم افغانستان
☼ آغاز دوران معاصر تاریخ افغانستان
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ «امیرعلی شیر نوایی» که بود؟
☼ بابر و کابل از متن یک نامه/۲
☼ نامهای افغانستان در آئینه تاریخ
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ ذوالکمالین
☼ استاد پیر زاده هروی
☼ استاد محمد علی عطار هروی
☼ نگاهی به نقش تاجيكستان در تاريخ تمدن ايران
☼ محمد بن إدریس شافعِي هاشمِي قرشِي مطلبِي مکِي غَزِّي
☼ مالک بن أنس أصبحِي حِمیرِي مَدَنِي
☼ خواجه عبدالله انصاری
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ انجمن تاریخ افغانستان
☼ تاریخچه مطابع افغانستان
☼ افغان به معنی پشتون نیست
☼ اریانا، خراسان، افغانستان
☼ : آیا پشتون ها قبیله گمشده بنی اسرائیلی هستند؟
☼ حاجی غلام سرور متخلص به دهقان کابلی
☼ قلعه فتح
☼ عصر عباسیان (٢۰۵- ۱٣٢هجری)
☼ احوال اجتماعی و مدنی افغانستان در دورۀ اموی و عباسی
☼ حکمرانان پښتون (حدود ٣۰۰هجری)
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)
☼ غوریان (۴۰- ۶۱٢هجری)
☼ و اما چند گپ در مورد زبان دری و یا فارسی
☼ خروج چنگیز و شکست آخرین خوارزمشاه ( ۶۱۶ – ۶۴۰ هجری )
☼ آل کرت و امرای افغانی در عصر چنگیزیان (۶۰۰ - ۷۸۳ هجری )
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ سدوزایان ( ۱۱۶۰-۱٢۵٨هجری )
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی وفرازهایی از نوشته های انجنیر معروفی
☼ آیا «اوغان» معادل «افغان» نیست؟
☼ کتاب کوچک، محتوای بزرگ
☼ اتنو گرافی بلوچ های سیستان
☼ درنگ در رستم التواریخ
☼ بهزاد و سیر تکاملی نقاشی
☼ بی بی مهرو
☼ خلط اوهام
☼ نشریه ها، مجله ها و کتاب های پشتو

Last Update: December 27, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us