څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابو سعيد بوالخير


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
967-11-03
افغانستان، میمنه
متوفی : Died:
1048-11-11
 
     منابع :

ابو سعيد ابوالخير, فضل‌‌الله ابن احمد بن محمد بن ابراهيم. (357-440ق), عارف و صوفى در يكى از قراى شمال خراسان در ميمنه بدنيا آمد. قرائت قرآن را در زادگاه خود, نزد ابو محمد عنازى و ادبيات عرب را نزد ابو سعيد عنازى آموخت, سپس براى ادامه تحصيلات به مرو رفت و نزد ابو عبدالله خضرى, مدت پنج سال متفق و مختلف (فقه تطبيقى ميان مذاهب اربعه) را فراگرفت. پس از مرگ خضرى. به محضر ابو بكر قفال رفته و پنج سال نزد وى فقه خواند. در اين زمان بسيارى از بزرگان علماى عصر مثل ابو على سنجى و ناصر مروزى و ابو محمد جوينى همدرسان وى بودند . بعداز 378ق به سرخس رفت و نزد ابوعلى زهرابن احمد فقيه به تكميل تحصيلات خويش پرداخت . پس از مرگ وى از طريق لقمان سرخسى به خانقاه ابوالفضل حسن سرخسى راه يافت و تحت تأثير سخنان پير خود , علوم رسمى و علوم ظاهر را به يك سو نهاد و از جانب او نزد ابوعبدالحمن سلمى راه يافت و پس از مرگ وى به آمل طبرستان رفت و حدود يكسال مقيم خانقاه ابوالعباس قصاب آملى شد و از دست او نيز خرقه تبرك گرفت ابو سعيد در علوم تفسير, حديث فقه و تصوف تبحر داشت و كرامات بسيارى نيز به وى منسوب است . وى حديث را از ابو على شبویى و ابوبكر جوزقى آموخت. بسيارى از علماى حديث و تصوف از ابو سعيد اجازه روايت حديث داشتند. حسن سمر قندى در مجلس وى حضور مىيافت و ابو بكر عبدالله نساج و ابو على فارمدى و ابو عمر و بشخوانى از مريدان ابو سعيد بودند. به ابو سعيد شعرهاى زيادى منسوب است كه در مجموعه‌‌اى به نام رباعيات ابو سعيد گرد آمده است اما آنچه كه مسلم است كه ابو سعيد سروده دو رباعى و يك بيت بيشتر نيست. شعردوستى بيش از حد ابو سعيد و خواندن شعرهاى مناسب در حالات مختلف و گفتن همان دو رباعى سبب شده وجود او نيز مانند خيام مركزى براى انتساب رباعيهاى عاشقانه و عارفانه گردد. ابو سعيد سرانجام در مينه درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد. آثار: نامه‌‌هاى كه ميان او و ابن سينا رّد و بدل شده است. مقامات اربعين يا چهل مقام. احوال و كرامات وى در كتاب «اسرارالتوحيد» و «حالات و سخنان ابو سعيد» به وسيله نوادگان وى گرد آمده است.

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير ابو سعيد بوالخير

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us