څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالفاروق فقیر احمد غلام حیدر


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
عاجز
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
☼ ابوالمعانی بیدل شاعر حیرتها و اسرار ها
☼ شعر بيدل، زبان گفتار و فرهنگ مردم
☼ بیدل و تلاش دیدار
☼ شعر بيدل، زبان گفتار و فرهنگ مردم
☼ ریگ روان
☼ تر شنی ونی لاندی
☼ اسلام و شمشير ۴
☼ فدائی خدا
☼ یادداشتی در طب قدیم
☼ واقعیت آفرینش
☼ مفهوم نسبی زمان و حقيقت قدر
☼ میرزا حمید آغاسی
☼ طنین طواسین
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( زین باغ تا ستم کش نشو نما شدم)ا
☼ اسلام و شمشیر ۳۷
☼ بازنگری تاریخ
☼ به نام او
☼ ځلانده وړانګی
☼ توپیر شته
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ رستم و سهراب
☼ شعر څه ته وايي
☼ موسیقی کسب بی سرمایه
☼ نامه آغوشته با خون
☼ نگاهي ديگر به تذكره‌-نويسي دری در هند
☼ باز تاب عناصر زبان گفتاری در ی در شعر مولانا
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ پیشینهٔ عرسِ بیدل
☼ ازدواج با دو خواهر دریک وقت
☼ نگرشي بر شگردهاي موسيقي عملي و نظري در عهد غوريان ۳
☼ لعل محمد عاجز
☼ پټه خزانه
☼ مولوي دزدي
☼ مسألۀ دیورند
☼ جنایت و جهالت درحبیب‌الله کلکانی
☼ حبیب الله کلکانی از قلم غبار
☼ عشق و موسیقی در منظومۀ فکری مولانا عبدالرحمن جامی
☼ در حاشیۀ یک تقریظ
☼ نگرشی درتفکر دینی
☼ بازگشت به خويشتن
☼ مولوى دزدى
☼ شاه زمان
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ باز تاب عناصر زبان گفتار ی در ی زبانان افغانستان در شعر مولانا
☼ نگاهی دیگر به تذكره‌نویسی فارسی در هند
☼ اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، دوره افشاريه
☼ محمد بن إدریس شافعِي هاشمِي قرشِي مطلبِي مکِي غَزِّي
☼ خواجه عبدالله انصاری
☼ جریانات قدرت‌گیری حبیب‌الله کلکانی
☼ تصوف او عرفان
☼ وجه تسمیۀ غور
☼ سدوزایان ( ۱۱۶۰-۱٢۵٨هجری )
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)
☼ قیام ابداليان درهرات برضد سلطه صفوی ایران
☼ رستاخيز قندهار برهبرى ميرويس هوتکى
☼ رستاخیز مردم قندهار برضد دولت صفوى ايران
☼ نگاهی به بُـعد فرهنگی سرداران قندهاری
☼ حقیقه‌الحقائق
☼ آداب المُریدین
☼ عوامل بیولوژیکی اضطراب اجتماعی
☼ دو روی یک سکه
☼ تجربیات سیاسی سیاه
☼ المتوکل علی الله
☼ سکه ی ناچل
☼ بابای موسیقی؟!

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us