څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آتونی هروی


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
افغانستان، هرات    منابع :

بانوی شاعر که در نیمهً دوم سدً نهم و نیمهً یکم سدهً دهم هجری میزیسته. او از مردم هرات و همسر ملا بقایی و معاشرامیر علی شیر نوایی (۹۰۶ق) بود. مدتی در هند در دربار همایون (۹۳۷-۹۶۳ق) و یک چند نیا در خدمت عبیدالله خان ازبک (۹۴۶ق) بود. او زنی خوش سخن بود و با ادیبان روزگارشنشست و بر خاست میکرد. مشاعره های هزل آمیز او با همسرش معروف است و برخی از آن ها که در قالب رباعی است، در تذکره ها ثبت شده است. منابع: ازرابعه تا پروین، ۱۱۲-۱۱۴؛ تذکره الخواتین، ۷۶؛روضه السلاطین، ۱۳۸؛ ریاض الشعرا، نسخهً عکسی کتابخانهً ملک، ۱/۵۳؛ زنان سخنور،۱/۱؛ گلزار جاویدان، ۱۶/۱ ؛ مرآت الخیال، ۳۳۶؛ نتایژ الافکار، ۹۷؛ آریانا، سال ۱۰ شمارهً ۳، ص ۴۹.

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی آتونی هروی

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us