څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

جمال الدین یوسف


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
غزنوی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف جمال الدین یوسف شناخت خدا از طریق برهان
تاریخ ادبیات دری افغانستان دورهٔ سامانیان و غزنویان
دیوان سنائی غزنوی
دیوان سنائی غزنوی
تاریخ ادبیات دری افغانستان دردورهٔ سامانیان وغزنویان
کشف المحجوب هجویری غزنوی
انفجار نفوس
د نفوسو چاودنه
غزنه و غزنویان
سلطنت غزنویان
یک مثنوی گم شده از دورهء غزنویان ورقه و گلشاه عیوقی
ارمغان شیرین
غزنوی سلطان محمود
سلطان محمود غزنوی
حیوانات سخنور مجموعه ای حکایات انتباهی و طنز آمیز
غزنویان متاخر عروج و اضمحلال سلالۀ غزنوی در افغانستان و هند شمالی
معنی عشق نزد حکیم سنائی غزنوی
سیر العباد الی المعاد
محمود غزنوی جهاد مراحل ابتداییه
دستور زبان دری
د حکیم سنایی غزنوی در زیزیده
رباعیات حکیم سنائی غزنوی
سلطان محمود غزنوی
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی
زندگینامه حکیم سنایی غزنوی
رباعیات حکیم سنایی غزنوی
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی اثر منتشر نشده
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی
ضیا محمد طبیب غزنوی
ابوالفضل و جامعۀ غزنوی
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی
2/2 ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی
د چرسو افیونو او نورو نشايي څیزونو حکم
دیوان
دستور زبان دری
نثر دری افغانستان
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی
غزنه وغزنویان شماره نشرات چهارم کابل ۱۳۵۱ شمسی
لشکرگاه کوشک سلطنتی غزنویان در دشت لکان
سلطنت غزنویان
یک مثنوی گم شده از دوره غزنویان ورقه و گلشاه عیوقی
ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی
حدیقةالحقیقه
دیباچه حدیقت الحقیقت و شریعت الطریقه
دیوان سید حسن غزنوی
کشف المحجوب اثر هجویری غزنوی
سلطنت غزنوییان اثر خلیلی
تاریخ ادبیات دری دورهٔ سامانیان و غزنویان
-تاریخ ادبیات دری افغانستان در دورهٔ سامانیان و غزنویان
شهریارنامهٔ عثمان مختاری غزنوی
تاریخ زبان و ادبیات در عصز سامانیان و غزنویان
☼ اگر افغانستان نمی بود چه می بود
☼ سوختن شهر غزنه بدست علاالدین جهانسوز
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ لمعه در ذکر مجمل حال افغانان در عهد سلاطین غور
☼ افغانستاني
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ میراث فرهنگی
☼ درّی یا فارسی
☼ چرا فردوسی دقیقی بلخی را بر نمی تابد
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ ملکا
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ کنفرانس های دوکتور کمال سید
☼ زبان دری ازگفتار تا نوشتار
☼ اینی
☼ ایران شهنامه کجاست؟
☼ استوره بودن شهنامه
☼ د زابل او کلات لنډ تاریخي شالید ۳
☼ بیرق های افغانستان
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ خراسان دیروز، افغانستان امروز ؛ گهوارۀ زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ هجوم خزنده لغات وکلمات ایرانی در زبان دری ؟
☼ در شناخت فردوسی و شاهنامه
☼ زبان پهلوی پارتی
☼ زبان دری
☼ فارسی دری
☼ معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی
☼ ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
☼ تاراج تاریخ
☼ آرامگاه سلطان محمود غزنوی
☼ آرامگاه شریف خان
☼ آرامگاه شهزاده حسین
☼ اماکن تاریخی افغانستان
☼ تنگی خیبر
☼ نعمان بن ثابت کابلی
☼ د احمد شاه دراني -سدوزي - سیاسی درایت او ملی وجاهت
☼ گونه های « ی » در زبان گفتاری ونوشتاری
☼ عاقبت شمس در روایات شفاهی
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۲
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۱
☼ غلام محمد نوید
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ ضرب کلیم
☼ دری مادر زبان فارسی
☼ چگونه کشورما افغانستان نام گرفت؟
☼ اسم افغانستان
☼ معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی
☼ شعار تشکیل خراسان ساده لوحانه است
☼ آغاز دوران معاصر تاریخ افغانستان
☼ خراسان بزرگ یک دروغ بزرگ است
☼ از اسپارتاکوس تا محمد بن عبدالله
☼ خراسان بزرگ یک دروغ بزرگ است
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ هجوم خزنده لغات وکلمات ایرانی در زبان دری ؟
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ استاد محمد علی عطار هروی
☼ گپ
☼ شعر دری در ترکیه
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ دیپارتمنت دری را ایجاد و پشتو را ارتقا میدهند
☼ استاد خلیلی چرا کتاب«عیاری از خراسان» را نوشت؟
☼ بهلول څوک و؟
☼ خلجیان او غلجیان
☼ لغمان د تاریخ په هنداره کي
☼ نگاهی بر تاریخچه خوشـنویسی در افغانسـتان
☼ انجمن تاریخ افغانستان
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ هویت گمشدهٔ ما
☼ کارهای قابل تقبیح استاد خلیلی در حق مادر وطن
☼ ریشه‌یابی کلمه افغان از دیدگاه زبان‌شناسی، اسطوره‌شناسی و تاریخ
☼ حکیم ناصر خسرو بلخی
☼ اریانا، خراسان، افغانستان
☼ قلعهٔ تاریخی فریدون
☼ سیستان پرورشگاه تمدن های قدیم 2
☼ قلعه فتح
☼ بقایای کوشانیان و ظهور هپتالیان
☼ احوال اجتماعی و مدنی افغانستان در دورۀ اموی و عباسی
☼ صفاریان (٢۴٧-٣٩٣هجری)
☼ سامانیان (٢٧٩- ٣٨٩هجری)
☼ فریغونیان (حدود ٢۵۰ تا ٣۱۰هجری)
☼ لودیان ملتان (حدود ٣٧۰- ۴۰۱هجری)
☼ امرای چغانیان- آل محتاج
☼ سیمجوریان
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)
☼ نفوذ سلجوقیان و خوارزم شاهان و مختصری از ملوک سیستان (۴٢٩- ۶٣٢هجری)
☼ غوریان (۴۰- ۶۱٢هجری)
☼ و اما چند گپ در مورد زبان دری و یا فارسی
☼ خروج چنگیز و شکست آخرین خوارزمشاه ( ۶۱۶ – ۶۴۰ هجری )
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)
☼ فارسی و دری
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی وفرازهایی از نوشته های انجنیر معروفی
☼ اتنو گرافی بلوچ های سیستان
☼ درنگ در سفر نامۀ ناصر خسرو
☼ وجه تسمیه خراسان
☼ نبوغ نظامی ودرایت سیاسی احمدشاه بابا
☼ «افغان» معادل «اوغان» نیست
☼ زندگی نامه محمود طرزی – پدر ژورنالیسم افغانستان
☼ شهرهای شاهنامه در نقشه امروز جهان
☼ فرهنگ پشتو
☼ قلعهٔ نای (نَی قلعه) قره باغ غزنی
☼ خطاب به غازی احمد شاه بابا، غازی میرویس نیکه و مبارز خوشحال خان ختک
☼ نتیجه ی سهل انگاری ها
☼ تاریخ سر در گم
☼ تپه ي نارنج
☼ کاکه ها عیاران کابل زمین

Last Update: February 5, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us