څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالقاسم فردوسی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
فردوسی
Ferdawssi
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
ابوالقاسم فردوسی ابوالقاسم فردوسی شاهنامهٔ فردوسی
کشف شاهنامهٔ قبل از دوران مغل
مناظری
هفت مقاله در باره شاهنامه فردوسی
فردوسی و شاهنامه
آشتی در شاهنامه فردوسی و برخی حماسه های دیگر
آشتی در شاهنامه فردوسی و برخی حماسه های دیگر
شاهنامه فردوسی
شاهنامه فردوسی
هفت مقاله در باره شاهنامه و فردوسی
چهار مقاله بر فردوسی و شهنامه
شاهنامه فردوسی
شهنامه فردوسی
گفتار شورانگیز فردوسی
حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی سخن را به خدمت پرورش روحیه میهنی گرفت
شاهنامه فردوسی تهیه و نشر از ایران من
شاهنامه فردوسی
شاهنامه فردوسی
ترجمه و شرح فردوسی
شاهنامه فردوسی
گفتار شورانگیز فردوسی
شهنامه
1/63 شاهنامه فردوسی
2/63 شاهنامه فردوسی
3/63 شاهنامه فردوسی
4/63 شاهنامه فردوسی
5/63 شاهنامه فردوسی
6/63 شاهنامه فردوسی
7/63 شاهنامه فردوسی
8/63 شاهنامه فردوسی
9/63 شاهنامه فردوسی
10/63 شاهنامه فردوسی
11/63 شاهنامه فردوسی
12/63 شاهنامه فردوسی
13/63 شاهنامه فردوسی
14/63 شاهنامه فردوسی
15/63 شاهنامه فردوسی
16/63 شاهنامه فردوسی
17/63 شاهنامه فردوسی
18/63 شاهنامه فردوسی
19/63 شاهنامه فردوسی
20/63 شاهنامه فردوسی
21/63 شاهنامه فردوسی
22/63 شاهنامه فردوسی
23/63 شاهنامه فردوسی
24/63 شاهنامه فردوسی
25/63 شاهنامه فردوسی
26/63 شاهنامه فردوسی
27/63 شاهنامه فردوسی
28/63 شاهنامه فردوسی
29/63 شاهنامه فردوسی
30/63 شاهنامه فردوسی
31/63 شاهنامه فردوسی
32/63 شاهنامه فردوسی
33/63 شاهنامه فردوسی
34/63 شاهنامه فردوسی
35/63 شاهنامه فردوسی
36/63 شاهنامه فردوسی
37/63 شاهنامه فردوسی
38/63 شاهنامه فردوسی
39/63 شاهنامه فردوسی
40/63 شاهنامه فردوسی
41/63 شاهنامه فردوسی
42/63 شاهنامه فردوسی
43/63 شاهنامه فردوسی
44/63 شاهنامه فردوسی
45/63 شاهنامه فردوسی
46/63 شاهنامه فردوسی
47/63 شاهنامه فردوسی
48/63 شاهنامه فردوسی
49/63 شاهنامه فردوسی
50/63 شاهنامه فردوسی
51/63 شاهنامه فردوسی
52/63 شاهنامه فردوسی
53/63 شاهنامه فردوسی
54/63 شاهنامه فردوسی
55/63 شاهنامه فردوسی
56/63 شاهنامه فردوسی
57/63 شاهنامه فردوسی
58/63 شاهنامه فردوسی
59/63 شاهنامه فردوسی
60/63 شاهنامه فردوسی
61/63 شاهنامه فردوسی
62/63 شاهنامه فردوسی
63/63 شاهنامه فردوسی
1/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
2/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
3/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
4/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
5/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
6/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
7/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
8/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
9/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی
کتاب شیمی
کسری نامه
کسری نامه
حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی سخن را به خدمت پرورش روحیه میهنی گرفت
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
یوسف زلیخای (فردوسی)
شاهنامه فردوسی
شاهنامه
به خواب دیدن فردوسی دقیقی را
مناظری
شهنامه
شاه نامه فردوسی
☼ غلام احمد نوید
☼ اگر افغانستان نمی بود چه می بود
☼ چند شهر شاهنامه در جغرافیای امروز
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ زبان دری، فارسی قدیم نیست
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ چرا فردوسی دقیقی بلخی را بر نمی تابد
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ نخستين حملات اعراب بر افغانستان ونخستين واکنشهای مردم
☼ فردوسی و اسلام
☼ واژۀ افغان
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ معنای برخی از لغات
☼ ایران شهنامه کجاست؟
☼ گشتاسپ نامه
☼ عبارت ، عبارت اضافی و تتابع اضافات درشعر
☼ تشدید در زبان دری
☼ استوره بودن شهنامه
☼ د زابل او کلات لنډتاريخي شاليد ۶
☼ بیرق های افغانستان
☼ همزه چیست
☼ مولانا؛ ایرانی «نجیب» یا «افغانی کثافت»؟
☼ قهوه ی تلخ
☼ تضرع در برابر جنرال دوستم، دیدنی بود
☼ عبدالله را از طرز خرام «رحیمی» بشناسیم
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ كلاسیسیم
☼ زبان فارسی دری در گذرزمان
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ ادبستان خراسان کهن
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ خراسان دیروز، افغانستان امروز ؛ گهوارۀ زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ پیشینهٔ عرسِ بیدل
☼ در شناخت فردوسی و شاهنامه
☼ زبان دری
☼ فارسی دری
☼ محصولات هاریایی و عاریایی
☼ ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
☼ تاراج تاریخ
☼ تخت رستم
☼ سرگذشت زبان دری در ایران
☼ چیر وچیره
☼ آب خوردن یا آب نوشیدن
☼ است و هست
☼ نکته یی چند یا نکاتی چند و آیتی چند یا آیاتی چند
☼ فرو رفتن ، بررفتن و در رفتن
☼ پیدا
☼ عبارت
☼ هجو افتخارات کذایی
☼ اشرار عروسم را بردند
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۱
☼ افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
☼ تاریخی که باید بخوانیم
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ در شرح مسائل
☼ فردوسی و شاهنامه از منظر دیگر
☼ نقد بر نوشتهٔ دوکتور نوراحمد خالدی
☼ كلمهٔ افغان چه معنی میدهد
☼ دری مادر زبان فارسی
☼ عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران
☼ جعلیات در پاسارگاد
☼ سرمایه ی فرهنگی سال ها زحمت
☼ تمدن موهوم
☼ بیگانه، تعیین تکلیف می کند
☼ افشای افتضاح دیگر
☼ کتاب های روشنگر
☼ پارس تاریخی و سرزمینی
☼ تولدی دیگر
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ چگونه کشورما افغانستان نام گرفت؟
☼ فاشیستان حقیر
☼ سمبول های خرافات جمعی
☼ ایرانی و پارسی
☼ چرا به زبان هندی در ایران، فارسی می گویند؟
☼ افغان در شاھنامه
☼ بسیار تعجب نکنید
☼ منشأ اقوام پشتون و تاجیک
☼ در حاشیۀ یک تقریظ
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ وطن و مرز های احمدشاه
☼ شعوبیه؛ فاجعه ی تاریخی
☼ نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی
☼ تمدن سقوی
☼ اندرون بیرونی
☼ گذر توهم
☼ ساکاری یوها
☼ ویاړلي
☼ آلزایمر در تنقید تاریخ
☼ دگم انديشي و واقعيت ها
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ استفاده از دیموکراسی
☼ گدایی و مداحی
☼ نامهای افغانستان در آئینه تاریخ
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ مهد پيدايش و پـرورش زبان دری
☼ مکتب های ادبی
☼ زبان فارسی دری درگذرزمان
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ افتخارات مذموم
☼ باستانگرايي، حربه ي ستيز
☼ تسکین عقده ی حقارت
☼ پدیده ی ناشناس
☼ نگاهی به نقش تاجيكستان در تاريخ تمدن ايران
☼ در جغرافیای جهان سوم
☼ افسانه پردازی و حقیقت تاریخ
☼ پیشه ی مداحی
☼ جهالت پیشه
☼ خَلِیفَه بن خَیَّاط لَیثِي شَیبَانِي تمیمِي عُصفُرِي بَصرِي
☼ آدم بن أبِي إیاس خُرَاسَانِي مَرُّوذِي بغدادِي عَسقَلَانِي
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ کمی بخندیم
☼ فساد بچه ی غازی
☼ زنده گی ادبی
☼ عذاب وجدان
☼ زبان دری
☼ قلعه فریدون پادشاه پیشدادی در افغانستان
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ منطق مجوس
☼ ریشه‌یابی کلمه افغان از دیدگاه زبان‌شناسی، اسطوره‌شناسی و تاریخ
☼ زبان دری
☼ این جا ایران شرقی نیست
☼ شاهراه ها و راه های مرزی
☼ افغان به معنی پشتون نیست
☼ اریانا، خراسان، افغانستان
☼ حاجی غلام سرور متخلص به دهقان کابلی

Last Update: November 4, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us