څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حميدالدين بلخی


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
افغانستان، بلخ
متوفی : Died:
1163
 
     منابع :

حميدی بلخی، قاضی حميدالدين عمر بن محمود، اديب و شاعر در شهر بلخ می‌زيست و در آنجا سمت قاضی‌القضاتی داشت و او بود كه به انوری بعد از داستان هجو بلخ و غوغای عوام در آن شهر پناه داد. انوری قطعات و قصايدی در مدح قاضی حميدالدين گفت قاضی حميدالدين شعر نيز می‌سرود. مصحح دانشمند «فضائل بلخ»؛‌در تعليقات خود بر آن كتاب بعد از بحث مستوفی در باب نسب و خاندان قاضی حميدالدين می‌نويسد: پس با در نظر گرفتن روايات سابق، بايد نام مؤلف «مقامات حميدی» را ابوبكر حميدالدين ابوبكر محمود ابن عمر ابن احمد ابن محمد ابن ابوذر محمودی دانست. آثار: - مقامات حميدی. - وسيلةالعفاةالی اكفی‌الكفاة. - حنين المستجير الی حضرةالمجيد. - روضةالرضا فی مدح ابی‌الرضا. - قدح‌المغنی فی مدح المعنی. - الاستغاثه الی اخوان الثلثه. - منيةالراجی فی جوهرالتاجی. - مثنوی سفرنامه مرو.

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی حميدالدين بلخی

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us