څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

محمد نور


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
افغانستان،     منابع :


English:

پښتو :
محمد نور يم غازي أباد کې لرم مکان شعر مــــــــې خپور شو په قوم د افغان محمد نور د محمد مير زوي او د طا لب لمسی دي. چه په١٢٤٣ ش کال د اوزبين په سيمه کې زيږېدلي ، او په وړکو ټوالی کي د لغمان د اليشنگ اولسوالي د غازي أباد سيمې ته راغلې او تر يوه وخته پورې هلته اوسيده محمد نور ويلي دي چي مونږ ښا يسته زيات عمر د مخه له غازي أباد ګډه کړي وه او د لغمان مرکز سلطان غازي بابا په بانډه کي ژوند کاوه او د ژوند تر پايه همدلته وه. محمد نور ليک او لوست نه شو کولاي او بېسواده شاعر ؤ سربېره پرخپلي مورني ژبي (پښتو) په پشه يې او دري هم پوهېده او له پښتو سره د دغو د د نورو ژبو شعرونه هم لري محمد نور د اعليحضرت شېر علي خان په وخت کي ځوان وه او د ميوند د جنګ او له افغانانو سره دانگرېزانو د نورو جنگونو واقعات يې ليدلي او يا اورېدلې وو او قصي به يې خلکو ته کولي ،د امير عبدالرحمن په زمانه کې پوځ کې شامل و او د ژوند تر وروستې لحظې پوري د سندرغاړو سره به يې دودونو او خوښيو په مراسمو کې د يو مجلسي شاعر په توگه گډون کاوه او حتي داسي وايې چې د ساز او سرود په محافلو کې به يې سمد ﻻسه شعرونه جوړول ، ددې خبري د زياتې جوتتيا لپاره ﻻزمه بولم چې د خلکود خولي دا ﻻندې روايت دلته و ليکم . وايې چې يوه شپه محمد نور په يو واده کې د چلم څکولو وروسته د ساز او سرود د ميدان ته ﻻړ ، او سمد ﻻسه يې تر دي مطلع ﻻندي “نشه يمه نشه تر څو چي زه ژوندی يم دا مېله ده هميشه “ لويه چاربيته وويله ،..... په ١٣٣٥ ش کال کي يو څه مستمری معاش د دولت له خوا ورته وټا کل شو او د ژوند تر پا يه نيم ژواندي ډول گوزاره ئ پرې کوله، د غه مستمري معاش هم ورته د يو مدحيه شعر په وړاندې کولو سره مقرر شوي و په همدغه کال د افغانستان يو لوی سړي د لغمان ته راغلی و ، محمد نور ورته خپل شعر وړاندي کړ او هغه ورته دغه مستمری معاش مقرر کړ .او د عمر تر پايه يې دغه معاش اخيستې دي . په ١٣٣٩ش کالو په عمر د سلطان غازي با با په بانډه کې مړ شو او هلته خاورو ته سپارل شوي دي غو نچې غو نچې ګلان دي يښې د اوربل په کنارو ديدن ته دي وﻻړ دي عاشقان تل په زارو يو محلي شاعر محمد نور ژوند او شعر ته کتنه شعر د خيال او عاطفې په ژبه د ولس د رښتينې زړه له تله هغه را پور ته شوی غږ دی،چي ژوندته خوند، رنگ او خوښي: وربښي شعرد انسان په گوټو مړې ډېوې په خپلو وينو ،او ښکو بلوي او تياره گوټونه د رڼا منگول ت شعر هغه رڼه هنداره ده چي ويونکي پکې د خپل احساس او عاطفې څيره له ورايه وينې، شاعر له انځور سره خبرې کوي .سپاري په کوچني انځور کې يوه لويه او پراخه دنيا، چي هلته مينه او محبت د ژندانه سندر غاړی دي وينې . ز مونږ ولسي شعر،زمونږ د ولس غږ دي . او هغې ړنې چيني تل دي چي له ورايه په ليدو نږدي او په ورسيدو ورته د تن سپينې تښتي ، نو د د غي چيني تل ته په رسيدو کې بايد خيال وکړو، او د فکر نيلی د ذهن له زندانه و باسو. خبره همدلته سپينږي چي ووايو ولسي شعر زمونږ د معياري شعر پيلامه ده ځکه ( د لفظی هنر پيل په فولکلور ) کې نغښتي دي . ولسي شعر و چي مونږ ته يې د ليکلي شعر دروازه خلاصه کړه، نو په ډاگه بايد ووايو چې په پښتو ادبي ډگر کي تر دي ګړۍ شفاهي ادبيات د ليکنې ادب ورځ په ورځ د کاغذ پر مخ د کښلو په ارمان مري. په پښتني چا پيريال کې ډير داسې شاعران تېر شوي چي د هغوي حافظه په بشپړو د يوانو نو رنګينه وه خو د و خت قلم ورسره دا ياري ونه کړه چي د کاغذ په سپين مخ خوري وري مر غلري وپييی، نن يې له مونږ سره يوازي نوم پاتي دی او بس.

Français:
مواد مرتبط
محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور محمد نور گلشن امارت - 1335 شمسی
☼ مرد چُست و کار های سُست
☼ نظام غیر متمرکز، مانند گل مرجان می شود
☼ پټه خزانه
☼ عجب صبری خدا دارد
☼ خودمختاری تنظیمی
☼ تریبون آلوده گی صوتی
☼ از سنگ، کلوخ می ماند
☼ به اصطلاح از این نوده، پیوند کن
☼ بیگانه، تعیین تکلیف می کند
☼ آزرده گی به بهای زیان مردم
☼ کارشناسان تنظیمی
☼ کودکستان سیاسی
☼ فصل نیمه تمام غازی امان الله خان
☼ جمعیت ناچیز
☼ در هر حال وحدت ملی
☼ نیرنگ نو نباشد
☼ یاد بگیریم
☼ سقوط اخلاقی
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ تقابل نظامی در بلخ؛ افکار و آینده ی مردم
☼ خوان خالی
☼ انجمن تاریخ افغانستان
☼ انکشاف مطابع در دوره امیر حبیب الله خان

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us