څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابو منصور محمد دقيقی بلخی


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
932
افغانستان، بلخ
متوفی : Died:
980
 
     منابع :

ابو منصور محمد بن احمد دقیقی بلخی (تولد 320/ وفات 367 ق)، در بلخ تولد شده. وی از شاعران عصر سامانی است و مدتی در خدمت امیر ابوالمظفر چغانی زیست. دقیقی پیش از فردوسی شروع به نظم شاهنامه کرده بود.اما هنوز هزار بیت از شاهنامه را نسروده بود که به دست غلامی کشته شد.برخی به اشتباه سال قتل وی را 341 قمری دانسته اند. وی در سرودن انواع شعر بخصوص حماسه استاد بود. آثار: - گشتاسب نامه :"قسمتی از شاهنامه که در شرح سلطنت گشتاسب و ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسب و ارجاسب تورانی است. - " دیوان" اشعار دقیقی بلخی.

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی ابو منصور محمد دقيقی بلخی

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us