څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابراهیم


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
حاکی هروی
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
ابراهیم ابراهیم ابراهیم ابراهیم ابراهیم د میدان فرهنگي حوزه
رهنمای خط - 1333 شمسی
برهان الاولیا
افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان
زده کړو چې ور زده کړو!
بیاموزیم تا بیاموزانیم!
اسناد برگزیدهء دوران قاجاریه
مزارات شهر کابل
پشتو شفاهی داستان
یوه کته
بنیادها و اصول کارجمعی و گروهی
عروج و نزول اسلام
زده کرو چی ور زده کرو
بیاموزیم تا بیاموزانیم
استخراج تاریخ در نظم
شام تاریک صبح روشن
اساسات روزنامه نگاری
هلمند د کلتور په ساحه کی
شرح مختصر احوال و آثار امیر خسرو
کتابشناسی ملی افغانستان
بدخشان در آیینه زمان
فهرست اثار علمی استادان
هوتکیان
استبداد و آزادی
د دوستي لار
افسانه های فلکوریک غرجستان
افسانه های فولکلوریک غرجستان
نقش ژورنالیزم در ساختار جامعه
ژانر های وسایل ارتباط همگانی
د پښتنی قبیلو اصطلاحی قاموس
ارتباط جمعی و رشد ملی
د آسیا په زړه کی طوفان
دافغانستان پر معاصر تاریخ
د افغانستان کالنی
مجموعه خطوط
یادداشت های گات ها
گات ها کهن ترین بخش اوستا
بیاموزیم تا بیاموزانیم
زده کړو، چی ور زده کړو!
ابن سینا به روایت اشکوری و اردکانی
انرژی جیوترمال درافغانستان: دورنما و ظرفیت آن
بیا موزیم، تا بیاموزانیم
د بلوڅو ملی آزادي بخښونکو جنبشونوته یوه کتنه
تاریخ یحقوبۍ جلد اول
انرژی جیوترمال در دور نما و ظرفیت آن
رهنمایی خط
اصول پرورش کرم پیله
انرژی جیوترمال در افغانستان درونما و ظرفیت آن
یادداشتهای گاتها
گاتها (کهن ترین بخش اوستا)
رهنمای خط
د اداری حقوق
د شرکتونو حقوق
دابراهیم ادهم په پلونه
بشپړ لمونځ
خواښی اینګور
د میدان فرهنګي حوزه
منشور حقوق زن ووظایف وی در اسلام
چه گونه به آرام نشستن راضی می شویم؟
د افغانستان پر معاصر تاریخ یوه لنډه کتنه
جهاد افغانستان و جنگ سرد قدرت های بزرگ
کتاب دبستان المذاهب
دیوان اشعار
زناشویی و اخلاق
التعلیل باالحمل علی المعنی فی کتاب سیبویه
تذکره الاولیا فرید الدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق
یاد داشت های گات ها
تذکره الاولیا فرید الدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق
هیلاج نامه فرید الدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق ...
سی فصل فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
منطق الطیر فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
خسرو نامه فرید الدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم عطارنیشابوری
خسرو نامه فرید الدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم عطارنیشابوری
وصلت نامه فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار نیشا..
نزهت الاحباب فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
پند نامه فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
بلبل نامه
تذکره الاولیا من تصنیف الشیخ ابی حامد محمد بن ابی بکر ابراهیم شهیر ب..
منطق الطّير
پند نامه فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
بی سر نامه فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
رباعیات حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیام نیشابوري
رساله اصطلاحات فخر الدین ابراهیم عراقی
نزهت الاحباب فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
منطق الطیر فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
سی فصل فریدالدّین محمّدبن ابراهیم عطّار نیشابوری
تذکره الاولیا فرید الدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق
دفاع از آل و اصحاب پیامبر
اسلام آئین برگزیدة ما
منشور حقوق زن و وظایف وی در اسلام
آیات منتخبات
قهرمانانی از عصر پیامبر
بررسی حکم ریش در اسلام
چگونه به مقام عالی در بهشت برسیم؟
هوتکیان
تاریخ احمدشاهی
شگفتي هاي جهان
انرژی جيوترمال در افغانستان: دورنما و ظرفيت آن
من مسلمانم 1
نافرمانی والدین
سی فصل
ارتباط جمعی و رشد ملی
پندنامه
منطق الطیر فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری
ایراداتی به مسیحیت
نزهب الاحباب
هوتکیان
رهنمای خط
عیانات نقدی بر کتاب تیجانی
بنیادها و اصول کارجمعی و گروهی
سی فصل
افکار جاوید محمد
منطق الطیر
فقط یک کلام
ګات ها کهن ترین بخش اوستا
هرمزدنامه
د میدان فرهنگی حوزه
خوش نویسی نوین
انرژی جیوترمال در افغانستان
د بلوځوملی آزادی جنبشونوته یوخ کته
فیض الدموع
د افغانستان پر معاصر تاریخ یوه کنډه کتنه
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ اسلام و شمشير ۴
☼ اسلام و شمشير ۵
☼ شلیدلی هار
☼ اسلام و شمشير ۱۳
☼ اسلام و شمشير ۱۵
☼ شیطان دشمن قسم خورده انسان
☼ فدائی خدا
☼ اسلام و شمشیر ۱۶
☼ اسلام و شمشیر ۲۰
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۲
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ اسلام و شمشیر ۲۴
☼ اسلام و شمشير ۲۹
☼ د لغمان مهتر لام صاحب واقعآ پیغمبر وو ؟
☼ شلیدلی
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ اسلام و شمشیر ۳۷
☼ اسلام و شمشیر ۳۸
☼ اسلام و شمشیر ۴۲
☼ اسلام و شمشیر ۴۴
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ اسلام و شمشیر ۴۸
☼ اسلام و شمشیر ۵۱
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۲
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۳
☼ نیایش
☼ نماز جمعه در کلیسا
☼ حبیب الله کلکانی (بچه سقاو) که بود؟
☼ عاشقان و عارفان (ع) یا داستان دو برادر
☼ مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ ترکیه چرا مولانا را ترك معرفی می‌كند؟
☼ ازدواج ارثی در افغانستان
☼ مومند
☼ میړنئ وزیر محمداکبرخان
☼ اعليحضرت شاه امان الله غازي
☼ نگاهي ديگر به تذكره‌-نويسي دری در هند
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ انسان شناسی و نفس شناسی
☼ پیشینهٔ عرسِ بیدل
☼ ظاهر هویدا- دانش آموخته هنرستان چایکوفسکی
☼ زبان دری
☼ كوه نور
☼ نعمان بن ثابت کابلی
☼ زندگی نامه امام شافعی ( رضی الله عنه)
☼ پښتانه څوک دی
☼ استاد غلام حسین
☼ میباشد و است
☼ چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان
☼ دو بزرگمرد شرکت کننده در مذاکرات استقلال و خاطره­یی از آنان
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۲
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۱
☼ حرام دانستن نوروز حرام است
☼ آئین یهود
☼ غلام محمد نوید
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ دوکتور کبیرالله لطفی پژوهشگر، ورزشکار و ساینتیست افغان
☼ عبدالله پناه‌زاده، پهلوان مشهور افغانستان
☼ ارکان اسلام
☼ عقیده‌ٔ امام ابوحنیفه
☼ شروط پذیرش دعا
☼ استاد حسن آرمان
☼ اولین بکار گیری رسمی اسم افغانستان,
☼ در حاشیۀ یک تقریظ
☼ سيمای پيامبر اسلام در آئينه کتاب مقدس
☼ باغ بابر را در کابل دیده ایم، آیا خود بابر را هم می شناسیم؟
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ نگاهی دیگر به تذكره‌نویسی فارسی در هند
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ محمد بن إدریس شافعِي هاشمِي قرشِي مطلبِي مکِي غَزِّي
☼ مالک بن أنس أصبحِي حِمیرِي مَدَنِي
☼ أحمد بن مِقدام عِجلِي بَصرِي
☼ جَرِیر بن عَبدِالحَمِید ضَبِّي کُوفِي رَازِي
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ د پښتنو فوکلوري تاریخ او تاریخي فوکلور
☼ غلام محمد غبار مورخ افغان
☼ انجمن تاریخ افغانستان
☼ از رادیو کابل تا رادیو افغانستان، صدایی ۸۵ ساله
☼ محمد، قرآن، اسلام و مسلمانان در «حدیث دیگران»؛ گزارش یوحنا دمشقی
☼ : آیا پشتون ها قبیله گمشده بنی اسرائیلی هستند؟
☼ عصر عباسیان (٢۰۵- ۱٣٢هجری)
☼ احوال اجتماعی و مدنی افغانستان در دورۀ اموی و عباسی
☼ دورهٔ مستقل اسلامی طاهریان (۲۰۵-۲۵۹هجری)
☼ سامانیان (٢٧٩- ٣٨٩هجری)
☼ شاران غرستان (٢٨٩- ۵۵۰هجری)
☼ سیمجوریان
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)
☼ نفوذ سلجوقیان و خوارزم شاهان و مختصری از ملوک سیستان (۴٢٩- ۶٣٢هجری)
☼ غوریان (۴۰- ۶۱٢هجری)
☼ تیموریان هرات (۷۷۱- تا حدود ۹۲۰)
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ روشانیان ( ٩۴۰ - ۱۰۴٧هجری )
☼ هوتکیان (۱۱٢۰-۱۱۵۰هجری)
☼ سدوزایان ( ۱۱۶۰-۱٢۵٨هجری )
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)
☼ جنجال مذهب رسمی: محمد‌موسی شفیقِ امروز کجا است؟
☼ آیا «اوغان» معادل «افغان» نیست؟
☼ اتنو گرافی بلوچ های سیستان
☼ علامه محمود طرزی ونقش او در جنبش مشروطیت واستقلال افغان
☼ اختراع نیشابور کهن
☼ فرهنگ پشتو
☼ آداب المُریدین
☼ زبان حقیر پهلوی
☼ چهاردهی کابل
☼ کاکه ها عیاران کابل زمین

Last Update: December 27, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us