څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

عبدالرسول محمد عیسی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
رهین
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
عبدالرسول محمد عیسی معیوبین و جامعه
معیوبین او ټولنه
☼ افغانستاني
☼ شرم آور است
☼ اوف زاده گان فقیر، در افغانستان دنبال چه استند
☼ خراسان دیروز، افغانستان امروز ؛ گهوارۀ زبان فارسی دری
☼ زبان اوستائی
☼ ورود مدنیت بودائی در آریانا
☼ زبان
☼ زبان ستیزیهای بیگانگان
☼ زبان پهلوی پارتی
☼ زبان دری
☼ ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
☼ ژوندون
☼ افغان واقعی
☼ دوست خوب
☼ استفاده از دیموکراسی
☼ هنر طنزپردازی
☼ تاریخچه مطابع افغانستان

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us