څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

امیر خسرو دهلوی


رده بندی ( ادبیات )    منابع :


مواد مرتبط
امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی امیر خسرو دهلوی دیوان خسرو
آئینه سکندری
آئینه سکندری
افضل الفواید
خزائن الفتوح
خزاین الفتوح
دیوان امیر خسرو دهلوی2
دیوان امیر خسرو دهلوی
☼ درّی یا فارسی
☼ پیشینهٔ عرسِ بیدل
☼ نقد بر نقد «دزدیهای» رحمان بابا از حافظ شیراز
☼ دهند دپښتون شهزاده (خضرخان غلجي) او ( دویل راني) د عشق او مینې داستان
☼ امارت یعنی چه؟
☼ فارسی و دری

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us