څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تقی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
واحدی
Wahidi
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
تقی میلاد با بهاران
المجاهد ننجرهار یا ملتقی الشهداء
از پرویز تا چنگیز
آثار تاریخی و باستانی فارس
دیوان سلطان حسین میرزا بایقرا
میلاد با بهاران
امیر علی شیر نوایی فانی
مانی و دین او
آریایی ها
ضرب المثلهای فارسی در افغانستان
جمشید شعله جهاد ملت بخارا حوادث تقی در شمال هنوکش
یکلیا و تنهایی او
عوامل جذابیت سخنان مولوی
اقلیمی پارس
بیکیلیا و تنهایی او
عوامل جذابیت سخنان مولوی
مولوی و جهان بینی ها
تاریخ و جغرافیای تاریخی رامسر
عوامل جذابیت سخنان مولوی
اقلیم پارس
مولوی و جهان بینی ها
کمپیوټر لسم ټولگی
کمپیوتر یوولسم تولگی
کمپیوټر لسم ټولگی
کارستان اتفاق
دیوان اشعار شادروان محمدتقی بهار ملک الشعرا جلد دوم
مقالات حسن تقی زاده
مقالات حسن تقی زاده
از پرویز تا چنگیز
پوشاک زنان در دوره ساسانی(۱)
زندگینامه پیامبر‬ جلد پنجم
2/5- ناسخ التواریخ
3/5- ناسخ التواریخ
4/5- ناسخ التواریخ
5/5- ناسخ التواریخ
مصیبت نامه حضرت قطب العارفین شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری
اقتصاد اسلامی
عوامل جذابيت سخنان مولوي
تاريخ ديرين تركان ايران
تحقیقی پیرامون اجتهاد ائمه
عوامل جذابیت سخنان مولوی
از پرویز تا چنگیز
تاریخ و جغرافیای تاریخی رامسر
اقلیم با مارپس
ملتقی الابحر بر حاشیه وترجمه فارسی شرح وقایه در متن جلد اول
د زړه خوالۀ
☼ اسلام و شمشير ۳
☼ اسلام و شمشير ۱۱
☼ فدائی خدا
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ اسلام و شمشير ۲۷
☼ تأثیر زبان و ادبیات دری بر زبان و ادبیات عربی
☼ اسلام و شمشیر ۳۲
☼ اسلام و شمشیر ۴۱
☼ اسلام و شمشیر ۴۵
☼ اسلام و شمشیر ۴۸
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ بازنگری تاریخ
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ چهل تن پاک
☼ تحریف اشعار کلام الغیب خواجه حافظ
☼ همزه چیست
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ حروف هجاى زبان دری
☼ همزه و الف
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان
☼ ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
☼ نعمان بن ثابت کابلی
☼ زندگینامه امام مالک رح
☼ سرگذشت زبان دری در ایران
☼ خشونت زن عليه زن
☼ صویرِ سیمای كابل، بلخ و قندهار در شعرِ جاپانی تانكا
☼ افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
☼ تأسیس بلدیه و تقسیم شهر کابل به نواحی
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ ماه مبارک رمضان
☼ جنایت و جهالت درحبیب‌الله کلکانی
☼ جایگاه زن در ادبیات دری افغانستان
☼ هزیانات خلیل الله خلیلی و تجاوز به تاریخ
☼ خاستگاه زبان دری
☼ منشأ اقوام پشتون و تاجیک
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ محمد بن إدریس شافعِي هاشمِي قرشِي مطلبِي مکِي غَزِّي
☼ مالک بن أنس أصبحِي حِمیرِي مَدَنِي
☼ آدم بن أبِي إیاس خُرَاسَانِي مَرُّوذِي بغدادِي عَسقَلَانِي
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ سیستان پرورشگاه تمدن های قدیم 2
☼ صفاریان (٢۴٧-٣٩٣هجری)
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)
☼ و اما چند گپ در مورد زبان دری و یا فارسی
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ هخامنشیان قومی بیگانه از جنوب استپ های روسیه
☼ اسناد قیام محمدخان بلوچ برضد نادرافشار
☼ درنگ در سفر نامۀ ناصر خسرو
☼ رساله وجوديه
☼ حقیقه‌الحقائق
☼ شاه دو شمشیره

Last Update: November 25, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us