څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تقی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
واحدی
Wahidi
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
تقی میلاد با بهاران
1/5- ناسخ التواریخ
2/5- ناسخ التواریخ
3/5- ناسخ التواریخ
4/5- ناسخ التواریخ
5/5- ناسخ التواریخ
عوامل جذابيت سخنان مولوي
تاريخ ديرين تركان ايران
☼ اسلام و شمشير ۳
☼ اسلام و شمشير ۱۱
☼ فدائی خدا
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ اسلام و شمشير ۲۷
☼ تأثیر زبان و ادبیات دری بر زبان و ادبیات عربی
☼ اسلام و شمشیر ۳۲
☼ اسلام و شمشیر ۴۱
☼ اسلام و شمشیر ۴۵
☼ اسلام و شمشیر ۴۸
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ بازنگری تاریخ
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ چهل تن پاک
☼ تحریف اشعار کلام الغیب خواجه حافظ
☼ همزه چیست
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ حروف هجاى زبان دری
☼ همزه و الف
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان
☼ محصولات هاریایی و عاریایی
☼ ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
☼ نعمان بن ثابت کابلی
☼ زندگینامه امام مالک رح
☼ سرگذشت زبان دری در ایران
☼ خشونت زن عليه زن
☼ صویرِ سیمای كابل، بلخ و قندهار در شعرِ جاپانی تانكا
☼ افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
☼ تأسیس بلدیه و تقسیم شهر کابل به نواحی
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ ماه مبارک رمضان
☼ جنایت و جهالت درحبیب‌الله کلکانی
☼ جایگاه زن در ادبیات دری افغانستان
☼ هزیانات خلیل الله خلیلی و تجاوز به تاریخ
☼ مسلمانان پاکستانی
☼ خرد تصحیح برداشت از ژرفای تاریخ
☼ کتاب های روشنگر
☼ خاستگاه زبان دری
☼ منشأ اقوام پشتون و تاجیک
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ سیاست های تنویر پشتونخوا
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ خلط نکنیم
☼ افسانه پردازی و حقیقت تاریخ
☼ مَشک مشکوک
☼ محمد بن إدریس شافعِي هاشمِي قرشِي مطلبِي مکِي غَزِّي
☼ مالک بن أنس أصبحِي حِمیرِي مَدَنِي
☼ آدم بن أبِي إیاس خُرَاسَانِي مَرُّوذِي بغدادِي عَسقَلَانِي
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ آرمان شهر کاذب
☼ حکومت جانوران
☼ زن سالاری

Last Update: November 25, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us