څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

امین الدین سعیدی


رده بندی ( ادبیات )
متولد : Born :
1958
افغانستان، خیرآ باد
کارهای مهم : Major works :
 • ☼- مرکز مطالعـــات سـتراتـــیــــژیـــک افغان  منابع :

امین الدین سعیدی فرزند مرحوم مولوی دکتور محمد سعید « سعید افغانی » نواسه خطیب مولوی عبد المجید در سال ۱۹۵۸ در قریه خیر آ باد عمرزایی ولایت لغمان ، در یک خانواده یی روحانی چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب ابتدایه مسجد حیدرخانی و مکتب ده زیارت ولایت لغمان به اتمام رسانده، در سال ۱۳۴۹ شامل مدرسه عالی امام ابوحنیفه (رح ) در شهر کابل گردید. بعد از ختم تحصیلات عالی، ابتدا بحیث معلم تفسیر وعلوم دینی در مکاتب شهر کابل مقرر شد. در سال ۱۳۵۸ به حیث مدیر بورد تبلیغات اسلامی وزارت اطلاعات وکلتور و بعدا به حیث رییس دفتر مطبوعاتی آن وزارت و در سال ۱۳۶۳ بحیث عضو مدیریت دوم سیاسی ( شرقمیانه وافریقا ) وزارت امور خارجه موظف گردید . در سال ۱۳۶۴ به حیث سکرتر اول و اتشه مطبوعاتی سفارت افغانستان در شهر دمشق گشور جمهوری عربی سوریه مقرر گردید. در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی مطابق ۱۹۸۷ م دوباره به کشور مراجعت کرده و به حیث مدیر امور شرقمیانه و افریقا در وزارت امور خارجه اجرای وظیفه می کرد. موصوف در سال ۱۹۸۹ م به حیث مستشار وزیرمختار سفارت افغانی در شهر « تریبولی » کشور جمهوری عربی لیبیا اجرای وظیفه کرده ودر سال ۱۹۹۲م به کشور جمهوری فدرالی آلمان مهاجر ودر این کشور تحصیلات خویش را در رشته امراض روانی، منجمت و اداره به پایان رساند. سعیدی متاهل بوده وچهار طفل دارد ، به زبان های پشتو ، دری، عربی و آلمانی تسلط دارد. او با برادر خویش محترم دکتور صلاح الدین « سعیدی » مسوولیت «مرکز مطالعـــات سـتراتـــیــــژیـــک افغان ومسوولیت مرکز کلتوری دحـــــق لاره » را عهده دار است . آثارفرهنگی از سعیدی : - تعلیمات اسلامی - زن در اسلام - شیطان - پښتو متلونه - عقیده وایمان - رمضان المبارک - نماز راه ارتباط با خدا - زن ونبوت - مقام ومنزلت شب قدر - نکاح در اسلام - خودکشی یا عمل انتحاری در اسلام

English:

پښتو :

Français:
مواد مرتبط
امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی امین الدین سعیدی

Last Update: January 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us