څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
حیا
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت حیات در آسمانها
حیات چیست؟
د سیستان تاریخونه او احیأالملوک
حیات سید جمال الدین افغان
طلوع آفتاب
سایه بان بی سایه
و در لحظه های ترنم باد ها
کاروان موسیقی افغانستان - جلد 1
احیای مجدد ملی و زدایش فقر
احیا
حیات نو
حیات نو
احیای موزیم ملی افغانستان
احیا
شرح سروی انرژی
غازی محمد جان خان وردک
کلی دهکده
دهکده ( کلی )
کلی دهکده
دهکده 28
دهکده
دهکده ۲۱ سال ۱۳۹۱
دهکده ۳۵
دهکده ۱۳ سال ۱۳۸۹
کلی دهکده
کلی دهکده
دهکده
دهکده ۱۷
دهکده ۱۸
دهکده/کلی
اساسات روانشناسی اجتماعی
دهکده
دهگده
دهکده
دهکده کلی
غازی محمد جانخان وردک
دهکده
دهکده کلی
کلی دهکده
دهکده
دهکده
دهکده
دهکده/کلی
دهکده ۲۹
دهکده
دهکده/کلی ۴۹
دهکده (جوزا 1393) شماره 44
دهکده 43
دهکده کلی دور چهارم شماره دهم زمستان 1388
دهکده 45
دهکده
دهکده ۸
دهکده
دهکده
دهکده/کلی
دهکده
دهکده
دهکده/کلی 26
دهکده 11
حیات سیدجمال الدین افغان
دسیستان تاریخونه او احیاء الملوک
انستیزیولوژي لکینیکي و احیای مجدد
نادر افغان
احیای هویت
فتوح البلدان
احیاء علوم الدین
فتوح البلدان ابوالحسن احمد بن یحیا بلاذری متوفی ۲۷۱ هجری خورشیدی
حیات سید جمال الدین افغان
احیائ هىیت مجموعه سخنرانی های رهبرشهید
فتوح البلدان
یک صحنه از حیات علمی استاد بیتاب فلم برداری شد
دهکده کلی
د سیستان تاریخونه او احیا الملوک
حیائ هویت
حیات سید جمال الدین افغان
نېنځک (ادرهناریشوارا)
نېنځک (ناول)
بیولوژی یوولسم تولگی
الکتاب المسمی بحیات الخلود است
حیات سعدی
احیای تفكر اسلامي
1/5- حیات صحابه
2/5- حیات صحابه
3/5- حیات صحابه
4/5- حیات صحابه
5/5- حیات صحابه
قصه هاي شيخ اشراق
گزارش از حیات علمی استاد بیتاب
رساله اول دینیات
تکامل
غازي محمد جانخان وردگ
احیا
حیات نو
نامه پولس به مسیحیان کولسی
حقیقه الحقائق
ماهنامه دعوت
احیای علوم دین
دهکده شماره 39 سال 1392
حیات چیست؟
☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ غلام احمد نوید
☼ اشعار اعلیحضرت تیمورشاه
☼ داروین و بوزینه
☼ میر عبدالقادر ابهر، شاعری از دامنه های هندوکش
☼ شيون کابلی
☼ مهاجرت به ایران وپیامد های ان
☼ ریگ روان
☼ اسلام و شمشير ۳
☼ اسلام و شمشير ۵
☼ اسلام و شمشير ۶
☼ اسلام و شمشير ۷
☼ اسلام و شمشير ۸
☼ اسلام و شمشير ۱۱
☼ اسلام و شمشير ۱۳
☼ شیطان دشمن قسم خورده انسان
☼ فدائی خدا
☼ اسلام و شمشیر ۱۶
☼ اسلام و شمشیر ۲۲
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۱
☼ گفتار بلخ در کلیات شمس ۳
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۴
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۵
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ باز هم در خدمت مولانا
☼ لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۲
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ از هرات تا ارومچی
☼ تئوری تکامل ۳
☼ تکامل يک نيرنگ ميباشد
☼ واقعیت آفرینش
☼ اسلام و شمشیر ۲۳
☼ اسلام و شمشیر ۲۴
☼ اسلام و شمشير ۲۵
☼ اسلام و شمشير ۲۶
☼ اسلام و شمشير ۲۷
☼ اسلام و شمشير ۲۹
☼ جدایی دین از سیاست
☼ ابوالمعانی بیدل
☼ اسلام و شمشير ۳۰
☼ اسلام و شمشير ۳۱
☼ میرزا حمید آغاسی
☼ درّی یا فارسی
☼ د تاریخ ګردجه پاڼه
☼ اسلام و شمشیر ۳۲
☼ اسلام و شمشیر ۳۳
☼ مخمس برغزل: حضرت ابوالمعانی بیدل رح
☼ مخمس بر غزل نذیر ظفر
☼ مخمس بر غزل محمد نعیم جوهر
☼ مخمس بر غزل حضرت بیدل رح
☼ مخمس بر غزل صوفی غلام نبی عشقری
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( چو سرو از ناز در جوی حیا بالیدنت)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح (ببند چشم و خط هر کتاب را دریاب)ا
☼ خواننده معروفترین سرود حماسی افغانستان
☼ سن حضرت عایشه رض
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ سردار غلام محمد خان
☼ اسلام و شمشیر ۳۴
☼ اسلام و شمشیر ۳۵
☼ اسلام و شمشیر ۳۷
☼ اسلام و شمشیر ۳۹
☼ اسلام و شمشیر ۴۰
☼ اسلام و شمشیر ۴۱
☼ اسلام و شمشیر ۴۲
☼ اسلام و شمشیر ۴۳
☼ اسلام و شمشیر ۴۵
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ اسلام و شمشیر ۵۰
☼ اسلام و شمشیر ۵۱
☼ اسلام و شمشیر ۵۲
☼ اسلام و شمشیر ۵۳
☼ اسلام و شمشیر ۵۴
☼ اسلام و شمشیر ۵۵
☼ اسلام و شمشیر ۵۶
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۳
☼ بازنگری تاریخ
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۱
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۳
☼ به نام او
☼ د تاریخ ګردجه پاڼه
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۵
☼ دری نگاران هند
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۶
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۷
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ عروسی
☼ ۱۰ فایده زردچوبه برای سلامتی
☼ ‍سپین سترګی
☼ چرا سردار محمد داود خان از وظیفه صدارت کنار رفت؟
☼ حبیب الله کلکانی (بچه سقاو) که بود؟
☼ زبان دری ازگفتار تا نوشتار
☼ افسانه بابه خارکش
☼ ملا محمد جان
☼ مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ چیستی وچگونگی ترکیب
☼ چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۲
☼ چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۴
☼ معتزله
☼ میتراییسم
☼ مولانا و ایران
☼ ترکیه چرا مولانا را ترك معرفی می‌كند؟
☼ دهان از نگاه دانش زیست
☼ محمدزي
☼ مومند
☼ منګل
☼ مندوخیل
☼ مندنړ
☼ د زابل او کلات لنډ تاریخي شالید ۳
☼ د لوې بابا ښاغلي احمد شاه دراني ځيرکتوب ته کتنه
☼ ملاګوري
☼ سترټولواک ، افغان ملي قاید اعلیحضرت احمد شاه بابا
☼ سترملي مشر حاجي میرویس خان نیکه
☼ افغان شاه محمود - د اصفهان بریمن
☼ افغان تورکښ زړور وزیر فتح خان
☼ کاکه ها و عیاران کابل زمین
☼ گدایی در مسجد مکروه است
☼ زور واکي
☼ فرهنگ انتقاد
☼ نظارت ملی
☼ عوالم درونی
☼ از دهن گندیده گی تا شکستن مرز گستاخی
☼ تحصیلات عالی در پوهنتون های ایران و تاجیکستان، بسیار ارزشمند نیستند
☼ مولانا؛ ایرانی «نجیب» یا «افغانی کثافت»؟
☼ تاملی در بنیان جعلیات
☼ تبصره ی واشنگتن پُست، خلاف معمول بود
☼ ابتکاری که باید فرهنگ شود
☼ نگاهي ديگر به تذكره‌-نويسي دری در هند
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ الف ممدوده و الف مقصوره
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ انسان شناسی و نفس شناسی
☼ در شناخت فردوسی و شاهنامه
☼ امر به معروف و نهی از منکر
☼ ورود مدنیت بودائی در آریانا
☼ زبان
☼ زبان ستیزیهای بیگانگان
☼ زبان دری
☼ پشتون ها
☼ ازدواج محارم در میان زرتشتیان
☼ نقد بر نقد «دزدیهای» رحمان بابا از حافظ شیراز
☼ د وینو واټ
☼ فقر فرهنگی
☼ آیین های سخیف
☼ زیان آن فاجعه
☼ ازدواج با دو خواهر دریک وقت
☼ مساله، فقط پاکستانی نیست
☼ تاراج تاریخ
☼ آرکاییسم
☼ سندروم فیس بوک
☼ تداعی تاریخ خیانت ها و جنایت ها
☼ دروغ گفتن ضرورت به انرژی بیشتری دارد
☼ نعمان بن ثابت کابلی
☼ زندگی نامه امام شافعی ( رضی الله عنه)
☼ پښتانه څوک دی
☼ پوهاند استاد غلام جیلانی عارض
☼ میباشد و است
☼ ظاهر هویدا
☼ نظام غیر متمرکز، مانند گل مرجان می شود
☼ عقب ميله هاى زندان
☼ هجو افتخارات کذایی
☼ خشونت زن عليه زن
☼ چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان
☼ اشرار عروسم را بردند
☼ صویرِ سیمای كابل، بلخ و قندهار در شعرِ جاپانی تانكا
☼ دو بزرگمرد شرکت کننده در مذاکرات استقلال و خاطره­یی از آنان
☼ عاقبت شمس در روایات شفاهی
☼ افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
☼ حرام دانستن نوروز حرام است
☼ غیر طبیعی
☼ آن مرد بزرگ
☼ استاد غلام دستگیر شیدا
☼ عایشه درانی
☼ سهمیه ی کانکریت و سمنت
☼ استاد ببرک وسا
☼ سرزمین شُهدا
☼ جواب های سرپایین
☼ هشت ثور، شرم آور است
☼ کی بودیم؟ از کجا آمدیم و به کجا می رویم؟
☼ نکته ی بسیار مهم سخنرانی انجنیر حکمتیار
☼ غلام محمد نوید
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ شب برات ، نیمه ی شعبان
☼ نباید های سیاست گذاری جدید امریکا در افغانستان
☼ نفرت؛ اما چه قدر زود
☼ تداعی شکوه در شعر بزرگان ما
☼ آسیب های انتقاد سخیف
☼ شیخ سعدالدین انصاری
☼ ماه مبارک رمضان
☼ خون در کف و فاتحه بر سر
☼ بهای بنای کج
☼ داستان های کوتاه « حسن غم کش» بخش دوم
☼ تأسیس مؤسسات تعلیمی و تربیتی در افغانستان، بخش دوم
☼ مسألۀ دیورند
☼ جنایت و جهالت درحبیب‌الله کلکانی
☼ غازیان افغانستان در جنگ سوم افغان و انگلیس
☼ ضرب کلیم
☼ تناسب سیاسی و تفاوت مذهبی
☼ روایت از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم
☼ دریاهای بین‌المللی افغانستان و ضرورت اداره و مدیریت سالم آن‌ها ۱
☼ کم بده – زیاد بگیر!
☼ تخت جمشید، بنای ناتمام است
☼ بخارای مفلوک
☼ هزیانات خلیل الله خلیلی و تجاوز به تاریخ
☼ آشنای محبوب مردم
☼ ولگردان و انتحاریان
☼ دوکتور بالمکنداس
☼ افغان شناسی در اشعار دری علامه اقبال لاهوری
☼ دکتور عبدالله شهبازی
☼ زنده گی؛ آخر سر آید
☼ عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران
☼ رسوایی آن روز
☼ دنیای شاه شجاع
☼ ننگرهار- همیشه بهار
☼ گذشته ی معمور کندهار
☼ یادداشتی به نویسندهء توانا، محترم مصطفی عمرزی
☼ نُه تصویر تاریخی از ولایت سبز لغمان
☼ عاشورا در تضاد و در تناقض
☼ تاریخ در طبیعت پغمان
☼ دادسن ها
☼ بی سیم سقوی
☼ استاد مسحور جمال
☼ پانوشت
☼ تمدن موهوم
☼ چهره ی کاذب جاسوسان
☼ نازی جان همدم من، داستان کوتاه
☼ عرف معنی از این آفریده
☼ داکتر عبدالله در تنگنای خیر و شر
☼ خرد تصحیح برداشت از ژرفای تاریخ
☼ عرفان ناصالح
☼ روی سیاه این شاعر
☼ تغییر نام ها در جغرافیای انحصارات
☼ آزرده گی به بهای زیان مردم
☼ نيك انديش پرورده ي غربت
☼ شاه و شاعران
☼ کودکستان سیاسی
☼ از ميان اندوه يافته گان
☼ تبیین ادعای مردمان متمدن
☼ تفاوت، از کی تا کجا
☼ يمين درس و تدریس
☼ رییس جمهور شوقی
☼ خوب و بد
☼ در سرزمین دور
☼ تنها صداست که می ماند
☼ خصوصیات پدیده های هنری افغانستان
☼ که این طور
☼ ادبیات شر و فساد، ترس ندارد
☼ یکی بدتر از دیگر
☼ دا بله خوشحالی
☼ بیان عاطفی یا نگرش بیمار
☼ تصاویر دیدنی از بالاحصار تاریخی
☼ سر و ته یک کرباس
☼ سمبول های خرافات جمعی
☼ چه بودند
☼ دورنمای تحریک تحفظ پشتون
☼ ناگفته های ارگ
☼ بقایای شوم تاریخ
☼ قتل میر اکبر خیبر
☼ معنی این صیغه را نیز فهمیدیم
☼ نماینده گان فساد تاریخی
☼ جمعیت ناچیز
☼ کولرگول
☼ از چه می ترسند
☼ پیام های مزرورانه
☼ دشمنان عقل
☼ اسم افغانستان
☼ آغاز دوران معاصر تاریخ افغانستان
☼ در هر حال وحدت ملی
☼ اتحاد افغانان
☼ این سوی حقیقت
☼ فیس بوکی ها
☼ عشق و موسیقی در منظومۀ فکری مولانا عبدالرحمن جامی
☼ پروژه نشر افکار و آثار صلاح الدین سلجوقی
☼ دموكراسی قبیلوی
☼ بازسازی هويت ملی
☼ نگرشی درتفکر دینی
☼ علامه سیدجمال الدین افغانى
☼ سيمای پيامبر اسلام در آئينه کتاب مقدس
☼ عوامل بازدارندۀ دموكراسی در افغانستان
☼ منشورجبههٔ اتحاد ملی برای صلح، دموکراسی...
☼ آخرین وصیت امیر عبدالرحمن خان به ولیعهدش امیر حبیب الله
☼ گاثای زرتشت
☼ درک تاریخ
☼ GANGLAND
☼ دوست خوب
☼ او در روز های دشوار
☼ روشنفکر پیشرو
☼ افغان ها، عشیری و سعید
☼ ورزشکاران و تفریح سازان
☼ ظاهرشاه برای افغانستان چکارکرد
☼ کودتای ۲۶سرطان وکودتای ۷ثور هردو محصول دهه دموکراسی
☼ خط های سیاه
☼ فنای سروده های زنده گی
☼ نیرنگ نو نباشد
☼ جدایی
☼ امریکامحور
☼ عوامل شر و فساد، دولت را مواجه می سازند
☼ یکی در جای دیگر
☼ تجلیل از آزادی در دشواری های آزاده گی
☼ خود اختیاری
☼ در گذشته
☼ خاک فروش و وطن فروش
☼ سامانیسم جمهوری اسلامی پاکستان
☼ سعدی شیرازی، شخصیت دروغین و جعلی
☼ تمدن سقوی
☼ پشتونویسی سعید شینواری
☼ در میان سنت و تجدد
☼ درمان جان
☼ درمان جسم
☼ اندرون بیرونی
☼ د پردیسې نغمې
☼ د هېڅ چا د واکمنۍ ګدۍ
☼ ملا های مرتجع
☼ نوستالژی فرانسوی
☼ روایت آغاز کشتار
☼ نجات څلی = منار نجات
☼ فساد نزدیک
☼ بر شماست که این واقعه را بازگو کنید
☼ لاش تنظیمی
☼ مردم، خشمگین اند
☼ تعصب رسمی
☼ ملای شیعه: اهل سنت کافر اند
☼ با چهار میلیارد دالر
☼ ویاړلي
☼ آلزایمر در تنقید تاریخ
☼ ستیز بازاری
☼ معماری اوزبیکهای افغانستان
☼ مصلای هرات؛ یادگار ۵۰۰ ساله گوهرشادبیگم
☼ زندگی نامه ابونصر فارابی
☼ انتقاد و حرمت
☼ مثل این که بر هیچ دل بسته ایم
☼ سیاست های تنویر پشتونخوا
☼ گدایی و مداحی
☼ روایتگر زنده گی
☼ فساد مدنی
☼ مجوز تریبون های زشت
☼ زنان در قرآن
☼ دست آویز های سُخره
☼ مصاحبه پروفیسور مایکل چاساداوسکی با بونی فالکنر
☼ نامهای افغانستان در آئینه تاریخ
☼ عدم توازن در باور های ملی
☼ انتقاد يا هتاكي و بي حرمتي
☼ غلط مشهور
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ نگاهی دیگر به تذكره‌نویسی فارسی در هند
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ اشتباهاتی که نباید تکرار شوند
☼ زندگی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله
☼ روابط متقابل ميان زبانهای آریائی
☼ اشارات طبی و دارویی در آثار خاقانی شروانی
☼ زیان های تخریب اجتماعی
☼ افتخارات مذموم
☼ اندرز
☼ غزل
☼ غزل
☼ دخت افغانی
☼ تاريخی
☼ خدمت به میهن
☼ یار شمالی
☼ غزل
☼ غزل
☼ یار
☼ پایه های لرزان
☼ غزل
☼ اندرز
☼ در پاسخ به ناهنجار نقد
☼ غزل
☼ غزل
☼ نظارت بر اعمال، حرکات مشکوک و یک جانبه ی کمپاین انتخاباتی حکومت
☼ زنان افغان و دو تضاد تاریخی
☼ موضع سخیف
☼ سدسازی در برابر صلح
☼ خط سرخ اول جوزا
☼ ذوالکمالین
☼ استاد محمد سعید مشعل
☼ استاد محمدی
☼ حوزه ی نهم سرقت
☼ رنج هاي بي پايان او
☼ چیزشناسی
☼ فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام است؟
☼ غزل
☼ غزل
☼ محوطه ی سیاه
☼ اندرز
☼ غزل
☼ آرزو
☼ پندار ستمی
☼ جنگ
☼ اعتماد سیاسی از دست رفته
☼ معلم
☼ محبت
☼ غزل
☼ هنر طنزپردازی
☼ توبه ي نصوح
☼ ملا و تعویذ
☼ روح ملت ها
☼ حمایت های چشم بسته
☼ ارتعاش کرکت
☼ تراژیدی سقوط امانی
☼ خلط نکنیم
☼ احیای شکوه تاریخی
☼ میهن
☼ آسیب های جداسازی سیاسی
☼ یار شیرین
☼ ضرورت اعتمادسازی درونی
☼ مفتری اجتماعی
☼ غزل
☼ توسعه ی جغرافیایی امپراتوری احمدشاهی
☼ مکتب
☼ غزل
☼ خبط های فاحش
☼ ذوقافيتين
☼ غزل
☼ کتاب
☼ مناجات
☼ نشانه های آشکار شعوبیه
☼ امان افغان
☼ غزل
☼ شكوه
☼ در رثای پدر
☼ تذکر الانقلاب
☼ غزل
☼ بازار محبت
☼ آزادی
☼ توهم زده گان
☼ پشتون ها در ایران
☼ بزرگداشتی از استاد امان الله حیدرزاد
☼ غزل
☼ در وصف مقام معلم
☼ درد
☼ سنگ و کلوخ
☼ انتقادک
☼ هوشدار
☼ غزل
☼ در وصف کابل
☼ تبلیغات مجوسی
☼ رسانه ی طرف
☼ برآمد بنیان اندیشی
☼ انقلاب
☼ غزل
☼ غزل
☼ جهالت پیشه
☼ نگفته بودم
☼ فرهنگ تعمیم مفاهیم قانون
☼ استاد جلیل زلاند (ځلاند) و نقش او در موسیقی افغانستان
☼ ساقی
☼ غزل
☼ غزل
☼ مثال های خیلی خوب
☼ تذکره ی شاعران پشتون
☼ شعر دری در ترکیه
☼ اندرز
☼ دل
☼ غزل
☼ غزل
☼ مرا كشت
☼ فقر سیاسی
☼ د شاعر پسرلی
☼ محمد بن إدریس شافعِي هاشمِي قرشِي مطلبِي مکِي غَزِّي
☼ خَلِیفَه بن خَیَّاط لَیثِي شَیبَانِي تمیمِي عُصفُرِي بَصرِي
☼ آدم بن أبِي إیاس خُرَاسَانِي مَرُّوذِي بغدادِي عَسقَلَانِي
☼ فُضَیل بن سُلَیمان نُمَیرِي بَصرِي
☼ أحمد بن مِقدام عِجلِي بَصرِي
☼ جَرِیر بن عَبدِالحَمِید ضَبِّي کُوفِي رَازِي
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ عَبدَه بن سُلَیمان کِلابِي کُوفِي
☼ علِي بن مُسهِر قُرشِي کُوفِي
☼ خَالِد بن مَخلَد قَطَوَانِي بَجَلِي کُوفِي
☼ اندرز
☼ به نام كبريأ
☼ خانقاه عشق
☼ مدیون و مقروض
☼ کمی بخندیم
☼ غزل
☼ غزل
☼ غزل
☼ غزل
☼ غزل
☼ اندرز
☼ چرا هنروران ویژه اند
☼ هديه برای شهدا
☼ غزل
☼ غزل
☼ اندرز
☼ زنده گی ادبی
☼ سروري براي آزمون الهي
☼ نذرانه
☼ عجز
☼ شکوه
☼ در رثای مادر
☼ قبرستان
☼ سهم زنان افغان در فرهنگ های خوب
☼ گرگ، انسان نیست
☼ غزل
☼ غزل
☼ ظفر
☼ غزل
☼ غزل
☼ غزل
☼ عفرین، کوبانی نینگ حماسه سینی تکرار قیله دی!
☼ بهلول څوک و؟
☼ د پښتنو فوکلوري تاریخ او تاریخي فوکلور
☼ غلام محمد غبار مورخ افغان
☼ استاد احمد علی کهزاد نویسنده، محقق و باستان شناس افغان
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ تاریخچه مطابع افغانستان
☼ سرنوشت آخرین امیر بخارا و روابط کشورش با افغانستان
☼ غزل
☼ غزل
☼ غزل
☼ منطق مجوس
☼ اسلام در اسپانیا منشا رنسانس در اروپا
☼ غزل
☼ غزل
☼ دریغا...
☼ دزد ناشی که به کاهدان زده بود
☼ ماه صیام و عید ماه صیام
☼ عاشقم
☼ در وصف كابل
☼ ابرو
☼ آرمان شهر کاذب
☼ کابل زیبا
☼ غزل
☼ غزل
☼ ساعت
☼ زنده گی ناساز
☼ داغ و درد
☼ حج با اخلاص
☼ غزل
☼ غزل
☼ غزل
☼ غزل
☼ غزل
☼ هر دم از این باغ
☼ غزل
☼ غزل
☼ حماسه ی رادمردان نامعلوم
☼ زبان دری
☼ دورنمای افغانستان در بینش سالار افغان
☼ عجب و رجب
☼ مقایسه ی یک جاهل
☼ نوستالژی گذشته های خوب
☼ این جا ایران شرقی نیست
☼ زنده گی سیاسی شهید محمد داوود
☼ فرهنگ وطنی
☼ گاله گپی نیس، سر ارزن جنگ اس
☼ مود و فیشن
☼ وزارت امور گیم
☼ محمد، قرآن، اسلام و مسلمانان در «حدیث دیگران»؛ گزارش یوحنا دمشقی
☼ فیـض مـحمد کاتب هـزاره
☼ تصوف او عرفان
☼ حاجی غلام سرور متخلص به دهقان کابلی
☼ مستر کچالو
☼ نگاهی به کارنامه پنج ساله میرمن رولا غنی بانوی اول افغانستان
☼ آیا پشتون ها قبیله گمشده بنی اسرائیلی هستند ؟
☼ آیا پشتون ها قبیله گمشده بنی اسرائیلی هستند ؟

Last Update: December 27, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us