څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
حیا
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت حیات در آسمانها
حیات چیست؟
د سیستان تاریخونه او احیأالملوک
حیات سید جمال الدین افغان
طلوع آفتاب
سایه بان بی سایه
و در لحظه های ترنم باد ها
کاروان موسیقی افغانستان - جلد 1
حیات چیست؟
احیای مجدد ملی و زدایش فقر
احیا
حیات نو
حیات نو
احیای موزیم ملی افغانستان
احیا
شرح سروی انرژی
غازی محمد جان خان وردک
کلی دهکده
دهکده ( کلی )
کلی دهکده
دهکده 28
دهکده
دهکده ۲۱ سال ۱۳۹۱
دهکده ۳۵
دهکده ۱۳ سال ۱۳۸۹
کلی دهکده
کلی دهکده
دهکده
دهکده ۱۷
دهکده ۱۸
دهکده/کلی
اساسات روانشناسی اجتماعی
دهکده
دهگده
دهکده
دهکده کلی
غازی محمد جانخان وردک
دهکده
دهکده کلی
کلی دهکده
دهکده
دهکده
دهکده
دهکده/کلی
دهکده ۲۹
دهکده
دهکده/کلی ۴۹
دهکده (جوزا 1393) شماره 44
دهکده 43
دهکده کلی دور چهارم شماره دهم زمستان 1388
دهکده 45
دهکده
دهکده ۸
دهکده
دهکده
دهکده/کلی
دهکده
دهکده
دهکده/کلی 26
دهکده 11
حیات سیدجمال الدین افغان
دسیستان تاریخونه او احیاء الملوک
انستیزیولوژي لکینیکي و احیای مجدد
نادر افغان
احیای هویت
فتوح البلدان
احیاء علوم الدین
فتوح البلدان ابوالحسن احمد بن یحیا بلاذری متوفی ۲۷۱ هجری خورشیدی
حیات سید جمال الدین افغان
احیائ هىیت مجموعه سخنرانی های رهبرشهید
فتوح البلدان
یک صحنه از حیات علمی استاد بیتاب فلم برداری شد
دهکده کلی
د سیستان تاریخونه او احیا الملوک
حیائ هویت
حیات سید جمال الدین افغان
نېنځک (ادرهناریشوارا)
نېنځک (ناول)
بیولوژی یوولسم تولگی
الکتاب المسمی بحیات الخلود است
حیات سعدی
احیای تفكر اسلامي
حیاة الصحابه جلد دوم
1/5- حیات صحابه
2/5- حیات صحابه
3/5- حیات صحابه
4/5- حیات صحابه
5/5- حیات صحابه
قصه هاي شيخ اشراق
گزارش از حیات علمی استاد بیتاب
رساله اول دینیات
تکامل
غازي محمد جانخان وردگ
احیا
حیات نو
نامه پولس به مسیحیان کولسی
حقیقه الحقائق
ماهنامه دعوت
احیای علوم دین
دهکده شماره 39 سال 1392
حیات چیست؟
خانقاه عشق
☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ غلام احمد نوید
☼ اشعار اعلیحضرت تیمورشاه
☼ داروین و بوزینه
☼ میر عبدالقادر ابهر، شاعری از دامنه های هندوکش
☼ شيون کابلی
☼ مهاجرت به ایران وپیامد های ان
☼ ریگ روان
☼ اسلام و شمشير ۳
☼ اسلام و شمشير ۵
☼ اسلام و شمشير ۶
☼ اسلام و شمشير ۷
☼ اسلام و شمشير ۸
☼ اسلام و شمشير ۱۱
☼ اسلام و شمشير ۱۳
☼ شیطان دشمن قسم خورده انسان
☼ فدائی خدا
☼ اسلام و شمشیر ۱۶
☼ اسلام و شمشیر ۲۲
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۱
☼ گفتار بلخ در کلیات شمس ۳
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۴
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۵
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ باز هم در خدمت مولانا
☼ لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۲
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ از هرات تا ارومچی
☼ تئوری تکامل ۳
☼ تکامل يک نيرنگ ميباشد
☼ واقعیت آفرینش
☼ اسلام و شمشیر ۲۳
☼ اسلام و شمشیر ۲۴
☼ اسلام و شمشير ۲۵
☼ اسلام و شمشير ۲۶
☼ اسلام و شمشير ۲۷
☼ اسلام و شمشير ۲۹
☼ جدایی دین از سیاست
☼ ابوالمعانی بیدل
☼ اسلام و شمشير ۳۰
☼ اسلام و شمشير ۳۱
☼ میرزا حمید آغاسی
☼ درّی یا فارسی
☼ د تاریخ ګردجه پاڼه
☼ اسلام و شمشیر ۳۲
☼ اسلام و شمشیر ۳۳
☼ مخمس برغزل: حضرت ابوالمعانی بیدل رح
☼ مخمس بر غزل نذیر ظفر
☼ مخمس بر غزل محمد نعیم جوهر
☼ مخمس بر غزل حضرت بیدل رح
☼ مخمس بر غزل صوفی غلام نبی عشقری
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( چو سرو از ناز در جوی حیا بالیدنت)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح (ببند چشم و خط هر کتاب را دریاب)ا
☼ خواننده معروفترین سرود حماسی افغانستان
☼ سن حضرت عایشه رض
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ سردار غلام محمد خان
☼ اسلام و شمشیر ۳۴
☼ اسلام و شمشیر ۳۵
☼ اسلام و شمشیر ۳۷
☼ اسلام و شمشیر ۳۹
☼ اسلام و شمشیر ۴۰
☼ اسلام و شمشیر ۴۱
☼ اسلام و شمشیر ۴۲
☼ اسلام و شمشیر ۴۳
☼ اسلام و شمشیر ۴۵
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ اسلام و شمشیر ۵۰
☼ اسلام و شمشیر ۵۱
☼ اسلام و شمشیر ۵۲
☼ اسلام و شمشیر ۵۳
☼ اسلام و شمشیر ۵۴
☼ اسلام و شمشیر ۵۵
☼ اسلام و شمشیر ۵۶
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۳
☼ بازنگری تاریخ
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۱
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۳
☼ به نام او
☼ د تاریخ ګردجه پاڼه
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۵
☼ دری نگاران هند
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۶
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۷
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ عروسی
☼ ۱۰ فایده زردچوبه برای سلامتی
☼ ‍سپین سترګی
☼ چرا سردار محمد داود خان از وظیفه صدارت کنار رفت؟
☼ حبیب الله کلکانی (بچه سقاو) که بود؟
☼ زبان دری ازگفتار تا نوشتار
☼ افسانه بابه خارکش
☼ ملا محمد جان
☼ مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ چیستی وچگونگی ترکیب
☼ چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۲
☼ چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۴
☼ معتزله
☼ میتراییسم
☼ مولانا و ایران
☼ ترکیه چرا مولانا را ترك معرفی می‌كند؟
☼ دهان از نگاه دانش زیست
☼ محمدزي
☼ مومند
☼ منګل
☼ مندوخیل
☼ مندنړ
☼ د زابل او کلات لنډ تاریخي شالید ۳
☼ د لوې بابا ښاغلي احمد شاه دراني ځيرکتوب ته کتنه
☼ ملاګوري
☼ سترټولواک ، افغان ملي قاید اعلیحضرت احمد شاه بابا
☼ سترملي مشر حاجي میرویس خان نیکه
☼ افغان شاه محمود - د اصفهان بریمن
☼ افغان تورکښ زړور وزیر فتح خان
☼ کاکه ها و عیاران کابل زمین
☼ گدایی در مسجد مکروه است
☼ زور واکي
☼ مولانا؛ ایرانی «نجیب» یا «افغانی کثافت»؟
☼ نگاهي ديگر به تذكره‌-نويسي دری در هند
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ الف ممدوده و الف مقصوره
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ انسان شناسی و نفس شناسی
☼ در شناخت فردوسی و شاهنامه
☼ امر به معروف و نهی از منکر
☼ ورود مدنیت بودائی در آریانا
☼ زبان
☼ زبان ستیزیهای بیگانگان
☼ زبان دری
☼ ازدواج محارم در میان زرتشتیان
☼ نقد بر نقد «دزدیهای» رحمان بابا از حافظ شیراز
☼ د وینو واټ
☼ ازدواج با دو خواهر دریک وقت
☼ تاراج تاریخ
☼ دروغ گفتن ضرورت به انرژی بیشتری دارد
☼ نعمان بن ثابت کابلی
☼ زندگی نامه امام شافعی ( رضی الله عنه)
☼ پښتانه څوک دی
☼ پوهاند استاد غلام جیلانی عارض
☼ میباشد و است
☼ ظاهر هویدا
☼ خشونت زن عليه زن
☼ چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان
☼ اشرار عروسم را بردند
☼ صویرِ سیمای كابل، بلخ و قندهار در شعرِ جاپانی تانكا
☼ دو بزرگمرد شرکت کننده در مذاکرات استقلال و خاطره­یی از آنان
☼ عاقبت شمس در روایات شفاهی
☼ افغانستان در مسیر تاریخ و طُفیلی ها
☼ حرام دانستن نوروز حرام است
☼ استاد غلام دستگیر شیدا
☼ عایشه درانی
☼ استاد ببرک وسا
☼ غلام محمد نوید
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ شب برات ، نیمه ی شعبان
☼ شیخ سعدالدین انصاری
☼ ماه مبارک رمضان
☼ داستان های کوتاه « حسن غم کش» بخش دوم
☼ تأسیس مؤسسات تعلیمی و تربیتی در افغانستان، بخش دوم
☼ مسألۀ دیورند
☼ جنایت و جهالت درحبیب‌الله کلکانی
☼ غازیان افغانستان در جنگ سوم افغان و انگلیس
☼ ضرب کلیم
☼ روایت از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم
☼ دریاهای بین‌المللی افغانستان و ضرورت اداره و مدیریت سالم آن‌ها ۱
☼ هزیانات خلیل الله خلیلی و تجاوز به تاریخ
☼ دوکتور بالمکنداس
☼ استاد مسحور جمال
☼ نازی جان همدم من، داستان کوتاه
☼ خصوصیات پدیده های هنری افغانستان
☼ قتل میر اکبر خیبر
☼ اسم افغانستان
☼ آغاز دوران معاصر تاریخ افغانستان
☼ عشق و موسیقی در منظومۀ فکری مولانا عبدالرحمن جامی
☼ پروژه نشر افکار و آثار صلاح الدین سلجوقی
☼ دموكراسی قبیلوی
☼ بازسازی هويت ملی
☼ نگرشی درتفکر دینی
☼ علامه سیدجمال الدین افغانى
☼ سيمای پيامبر اسلام در آئينه کتاب مقدس
☼ عوامل بازدارندۀ دموكراسی در افغانستان
☼ منشورجبههٔ اتحاد ملی برای صلح، دموکراسی...
☼ آخرین وصیت امیر عبدالرحمن خان به ولیعهدش امیر حبیب الله
☼ ظاهرشاه برای افغانستان چکارکرد
☼ کودتای ۲۶سرطان وکودتای ۷ثور هردو محصول دهه دموکراسی
☼ معماری اوزبیکهای افغانستان
☼ مصلای هرات؛ یادگار ۵۰۰ ساله گوهرشادبیگم
☼ زندگی نامه ابونصر فارابی
☼ زنان در قرآن
☼ مصاحبه پروفیسور مایکل چاساداوسکی با بونی فالکنر
☼ نامهای افغانستان در آئینه تاریخ
☼ غلط مشهور
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ برخی از اغلاط مشهورو رايج در املای زبان فارسی
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ نگاهی دیگر به تذكره‌نویسی فارسی در هند
☼ تاریخچه اکادمی علوم افغانستان
☼ زندگی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله
☼ روابط متقابل ميان زبانهای آریائی
☼ اشارات طبی و دارویی در آثار خاقانی شروانی
☼ ذوالکمالین
☼ استاد محمد سعید مشعل
☼ استاد محمدی
☼ فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام است؟
☼ بزرگداشتی از استاد امان الله حیدرزاد
☼ استاد جلیل زلاند (ځلاند) و نقش او در موسیقی افغانستان
☼ شعر دری در ترکیه
☼ محمد بن إدریس شافعِي هاشمِي قرشِي مطلبِي مکِي غَزِّي
☼ خَلِیفَه بن خَیَّاط لَیثِي شَیبَانِي تمیمِي عُصفُرِي بَصرِي
☼ آدم بن أبِي إیاس خُرَاسَانِي مَرُّوذِي بغدادِي عَسقَلَانِي
☼ فُضَیل بن سُلَیمان نُمَیرِي بَصرِي
☼ أحمد بن مِقدام عِجلِي بَصرِي
☼ جَرِیر بن عَبدِالحَمِید ضَبِّي کُوفِي رَازِي
☼ محمد بن حِبَّان بُستِي خُرَاسَانِي دَارِمِي تَمِيمِي قاضِي
☼ عَبدَه بن سُلَیمان کِلابِي کُوفِي
☼ علِي بن مُسهِر قُرشِي کُوفِي
☼ خَالِد بن مَخلَد قَطَوَانِي بَجَلِي کُوفِي
☼ عفرین، کوبانی نینگ حماسه سینی تکرار قیله دی!
☼ بهلول څوک و؟
☼ د پښتنو فوکلوري تاریخ او تاریخي فوکلور
☼ غلام محمد غبار مورخ افغان
☼ استاد احمد علی کهزاد نویسنده، محقق و باستان شناس افغان
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها افغانستان
☼ تاریخچه مطابع افغانستان
☼ سرنوشت آخرین امیر بخارا و روابط کشورش با افغانستان
☼ اسلام در اسپانیا منشا رنسانس در اروپا
☼ محمد، قرآن، اسلام و مسلمانان در «حدیث دیگران»؛ گزارش یوحنا دمشقی
☼ فیـض مـحمد کاتب هـزاره
☼ تصوف او عرفان
☼ حاجی غلام سرور متخلص به دهقان کابلی
☼ مستر کچالو
☼ نگاهی به کارنامه پنج ساله میرمن رولا غنی بانوی اول افغانستان
☼ آیا افغانستان یک کشور همیشه آزاد بود؟
☼ پښتانه څنګه خپله پښتو پردۍ کوي
☼ پیشنهادهای داکتر نجیب الله اخرین سردمدار حکومت کمونیستی . . .
☼ سیستان پرورشگاه تمدن های قدیم 2
☼ اختر یوسفی ، باڼدیست حفیظ الله امین دروغګو و جنایتکار است
☼ د داود خان د کودتا جریان
☼ قلعه فتح
☼ نظری به دورهٔ قبل از تاریخ افغانستان
☼ آریائیان
☼ مدنیت ویدی
☼ مدنیت اوستائی
☼ ادبیات و زبانها و رابطۀ آن با السنۀ افغانی
☼ دین بودا و نشر آن در افغانستان
☼ سلطنت مستقل یونان و باختری
☼ مبادی تاریخی فرهنگ افغانی در عصر قبل از اسلام و بعد از آن
☼ احوال اجتماعی و مدنی افغانستان در دورۀ اموی و عباسی
☼ صفاریان (٢۴٧-٣٩٣هجری)
☼ حکمرانان پښتون (حدود ٣۰۰هجری)
☼ لودیان ملتان (حدود ٣٧۰- ۴۰۱هجری)
☼ امرای چغانیان- آل محتاج
☼ سیمجوریان
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)
☼ نفوذ سلجوقیان و خوارزم شاهان و مختصری از ملوک سیستان (۴٢٩- ۶٣٢هجری)
☼ غوریان (۴۰- ۶۱٢هجری)
☼ آیا په اسلام کې اسلامي حکومت شته؟
☼ خوارزمشاهیان
☼ حکمرانان کنر و یوسفزاییان (حدود ۸۰۰- ۹۰۰ هجری)
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ روشانیان ( ٩۴۰ - ۱۰۴٧هجری )
☼ توخیان ( ٩۶۰ - ۱٢۰هجری )
☼ ابدالیان ( ۴۴۰ - ۱۱۴۴هجری )
☼ هوتکیان (۱۱٢۰-۱۱۵۰هجری)
☼ سدوزایان ( ۱۱۶۰-۱٢۵٨هجری )
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)
☼ جنجال مذهب رسمی: محمد‌موسی شفیقِ امروز کجا است؟
☼ هخامنشیان قومی بیگانه از جنوب استپ های روسیه
☼ معنای لغوی کورش
☼ کتاب کوچک، محتوای بزرگ
☼ قیام ابداليان درهرات برضد سلطه صفوی ایران
☼ اتنو گرافی بلوچ های سیستان
☼ اسناد قیام محمدخان بلوچ برضد نادرافشار
☼ علامه محمود طرزی ونقش او در جنبش مشروطیت واستقلال افغان
☼ نگاهی به بُـعد فرهنگی سرداران قندهاری
☼ اختراع نیشابور کهن
☼ افغانستان، مردم، تاریخ و سیاست
☼ مرز منفور
☼ ناکامی
☼ حقیقه‌الحقائق
☼ آداب المُریدین
☼ مسعود پیژنۍ؟
☼ آیا اسکندر پسر داریوش دوم بود؟
☼ تاریخ جعلی اشکانی
☼ تاریخ جعلی ساسانی
☼ دریافت خبر های غیر عادی
☼ قدیمی ترین گواهینامه ذکر نام افغانستان
☼ استعمار نوین ۵
☼ بی بی مهرو
☼ دستان كوچك
☼ المتوکل علی الله
☼ بالاخره
☼ سرمایه داران ما و فرهنگ
☼ ارزشش را دارد؟!
☼ ژورنالیسم تقلبی
☼ در کنار شهرت
☼ در ویکی پیدیا، چه خبر ها؟
☼ علایم شرک اخوانی
☼ کاکه ها عیاران کابل زمین
☼ هرچند دیرهنگام و مزرورانه
☼ احیای اُبُهت
☼ خواست بي جا
☼ پندار هاي انساني
☼ چالش های مردمسالاري و حقوق بشر
☼ سه مسجد
☼ هزینه های نفاق
☼ عقب نشینی مزرورانه
☼ در گذار
☼ ناقل و منقول
☼ تعابیر مجوسی افغانستان
☼ امارت اسلامی میراث کیست؟

Last Update: December 27, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us