څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حبیب الله غوریانی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
صبوری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
حبیب الله غوریانی حبیب الله غوریانی په افغانستان کښی د میوه لرونکو ونو مهمی ناروغی , آفتونه کنترول
رهنمای حفاظه نباتات (دنباتاتو دستاتنی لارښود)
☼ اسلام و شمشير ۲۶
☼ اسلام و شمشير ۲۷
☼ اسلام و شمشیر ۳۳
☼ دیوارها چه صبورند
☼ قلعه فتح
☼ معنای لغوی کورش
☼ افغانستان، مردم، تاریخ و سیاست
☼ محمد امین شاعر ملی و مردمی افغانستان مشهور به ملنګ جان
☼ کاکه ها عیاران کابل زمین

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us