څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

احمد محمود امپراطور


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
احمد محمود امپراطور
Ahmad Mahmood Imperator
دین : Religion :
اسلام
Islam
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
احمد محمود امپراطور احمد محمود امپراطور احمد محمود امپراطور احمد محمود امپراطور غزلیات و مخمسات احمد محمود امپراطور
اشعار احمد محمود امپراطور
گلچین از اشعار احمد محمود امپراطور
☼ به اقلیم عشقم چرا پا زدی
☼ اینجا دلـم گرفته و دلــگیر می زنند
☼ اینجا بهار جلوه نما شد نشد نشد
☼ بلبل من از کجا شیرین زبانی میکنی
☼ نیک و بـدی جهان عمـل و طرح نو کند
☼ مخمس بر غزل ابوالقاسم لاهوتی
☼ مخمس بر غزل: حُسنیـَـه عثمان
☼ مخمس بر غزل لسان الغیب حافظ شیرازی رح
☼ مخمس برغزل: رهی معیری
☼ مخمس بر غزل معینی کرمانشاهی
☼ مخمس بر غزل محمد حسین شهریار
☼ مخمس برغزل: حضرت ابوالمعانی بیدل رح
☼ مخمس بر غزل جد بزرگوارم داملا محمد ارباب محزون کشمی
☼ مخمس بر غزل خود شاعر
☼ مخمس شماره 2 بر غزل خود شاعر
☼ مخمس بر غزل نذیر ظفر
☼ مخمس بر غزل محمد نعیم جوهر
☼ مخمس بر غزل حضرت بیدل رح
☼ مخمس بر غزل امیر خسرو دهلوی
☼ مخمس بر غزل صوفی غلام نبی عشقری
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( بر ِ یار اگر پیام ِ دل ِ تنگ می فرستم)ا
☼ مخمس بر غزل نعیم جوهر (گر آشنای یک شبِ یلدا کنی مرا)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( از نالهء دل ما تاکی رمیده رفتن)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( دلدار رفت و دیده به حیرت دچار ماند)ا
☼ مخمس بر غزل اسحاق ثنا ( غمخانه، غمخانه)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( زین باغ تا ستم کش نشو نما شدم)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( چو سرو از ناز در جوی حیا بالیدنت)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح (خلقیست پرآگنده ی سعی هوسی چند)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( اینکه طاقت ها جوانی می کند)ا
☼ مخمس بر غزل بدون نقطه بیدل رح( دل اگر محو مدعا گردد)
☼ مخمس بر غزل بیدل رح (ز هر مو دام بر دوشم گرفتار اینچنین باید)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح (ببند چشم و خط هر کتاب را دریاب)ا
☼ مخمس بر غزل بیدل رح ( در خیال مزن فهم خویش ساز تو نیست)ا

Last Update: October 24, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us