څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

احمد شام


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
احمد شام
Ahmad Sham
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
نگرانی های یک شاعر
سخنرانی احمد شاملو در کنفرانس مشترک دانشگته پرینستون وانجمن قلم امریکا
نگرانی یک شاعر
ابراهيم در آتش
آهن ها و احساس
آيدا در آينه
آيدا، درخت، خنجر و خاطره
باغ آينه
شكفتن در مه
قطعنامه
ققنوس در باران
كاشفان فروتن شوكران
لحظه ها و هميشه
مرثيه‌هاي خاك
نگراني هاي يك شاعر
هواي تازه
سخنرانی احمد شاملو در دانشگاه پرینستون و انجمن قلم آمریکا
آهن ها و احساس ها
☼ بحثی بر نوشتار شعر
☼ تحریف اشعار کلام الغیب خواجه حافظ
☼ تنوع لهجه ها

Last Update: September 20, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us